ImageAltText
قيمت فرش پرشين تهران - فرش سجاده اي - کافه فرش

گروه صنعتي حرير - فرش پرشين تهران - از برندهاي توليد کننده و عرضه کننده انواع فرش ماشيني در کشور است که در سال 1377 در شهرک صنعتي راوند کاشان تاسيس شد. اين شرکت توليد کننده جديدترين و زيباترين فرش هاي دستبافت گونه مطابق با آخرين متدها و فناوري هاي روز دنيا در حوزه توليد فرش ماشيني مي باشد.
فرش پرشين تهران عرضه کننده انواع فرش ماشيني، تابلو فرش، فرش سجاده اي و اماکن مذهبي، فرش هاي 700 شانه با تراکم 2550 دستباف گونه مي باشد. شايان ذکر است فرش هاي سجاده اي اين شرکت، برحسب سفارش و سليقه مشتري بافته مي شود.

فرش پرشين تهران

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگفرش پرشين تهران فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 7
0
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  363,000
  359,370 فرش پرشين تهران - عريضه
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  408,375
  404,292 فرش پرشين تهران - النا
0
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  484,000
  479,160 فرش پرشين تهران - آبتين
0
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  240,000
  237,600 فرش پرشين تهران - نازنين
0
فرش پرشين تهران - فاخر
   سفارش      
فرش پرشين تهران  فاخر
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش پرشين تهران - فاخر
0
فرش پرشين تهران - ابتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ابتين
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  480,000
  475,200 فرش پرشين تهران - ابتين
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  726,000
  718,740 فرش پرشين تهران - النا
0
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  480,000
  475,200 فرش پرشين تهران - نازنين
0
فرش پرشين تهران - گلريز
   سفارش      
فرش پرشين تهران  گلريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  180,000
  178,200 فرش پرشين تهران - گلريز
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 4 متري (4 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  480,000
  475,200 فرش پرشين تهران - النا
0
فرش پرشين تهران - فاخر
   سفارش      
فرش پرشين تهران  فاخر
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  720,000
  712,800 فرش پرشين تهران - فاخر
0
فرش پرشين تهران - ابتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ابتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  180,000
  178,200 فرش پرشين تهران - ابتين
0
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  408,375
  404,292 فرش پرشين تهران - عريضه
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  726,000
  718,740 فرش پرشين تهران - النا
0
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,452,000
  1,437,480 فرش پرشين تهران - آبتين
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  240,000
  237,600 فرش پرشين تهران - النا
0
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  720,000
  712,800 فرش پرشين تهران - نازنين
0
فرش پرشين تهران - ليلي
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ليلي
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  242,000
  239,580 فرش پرشين تهران - ليلي
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  405,000
  400,950 فرش پرشين تهران - النا
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  360,000
  356,400 فرش پرشين تهران - النا
 صفحه : 1 از 7