ImageAltText
قيمت فرش پرشين تهران - فرش سجاده اي - کافه فرش

گروه صنعتي حرير - فرش پرشين تهران - از برندهاي توليد کننده و عرضه کننده انواع فرش ماشيني در کشور است که در سال 1377 در شهرک صنعتي راوند کاشان تاسيس شد. اين شرکت توليد کننده جديدترين و زيباترين فرش هاي دستبافت گونه مطابق با آخرين متدها و فناوري هاي روز دنيا در حوزه توليد فرش ماشيني مي باشد.
فرش پرشين تهران عرضه کننده انواع فرش ماشيني، تابلو فرش، فرش سجاده اي و اماکن مذهبي، فرش هاي 700 شانه با تراکم 2550 دستباف گونه مي باشد. شايان ذکر است فرش هاي سجاده اي اين شرکت، برحسب سفارش و سليقه مشتري بافته مي شود.

فرش پرشين تهران

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگفرش پرشين تهران فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 7
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - عريضه
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - آبتين
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - آبتين
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - بي کران
   سفارش      
فرش پرشين تهران  بي کران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - بي کران
فرش پرشين تهران - بي کران
   سفارش      
فرش پرشين تهران  بي کران
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - بي کران
فرش پرشين تهران - بي کران
   سفارش      
فرش پرشين تهران  بي کران
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - بي کران
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - آبتين
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - ابتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ابتين
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - ابتين
فرش پرشين تهران - ابتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ابتين
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - ابتين
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - آبتين
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - ليلي
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ليلي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - ليلي
 صفحه : 1 از 7