جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ
فرش نگين اطمينان مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 11
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7007
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  984,000
  905,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,200,000
  1,188,000 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,350,000
  1,242,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
0
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 2 متري (2 * 1)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,400,000
  2,376,000 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش نگين اطمينان مشهد - پرهام
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  پرهام
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش نگين اطمينان مشهد - پرهام
0
فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  نايين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  300,000
  297,000 فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7014
 3 متري (3 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  337,000
  310,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  168,000
  155,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,750,000
  1,732,500 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  نايين
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
0
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  300,000
  297,000 فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7020
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7020
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  675,000
  621,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7020
0
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,200,000
  1,188,000 فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7014
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  984,000
  905,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,750,000
  1,732,500 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7007
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  675,000
  621,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7015
 4 متري (4 * 1)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  450,000
  414,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
0
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  800,000
  792,000 فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7017
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7017
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,350,000
  1,242,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7017
 صفحه : 1 از 11