جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ
فرش نگين اطمينان مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 11
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7015
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
فرش نگين اطمينان مشهد - 7017
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7017
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7017
فرش نگين اطمينان مشهد - بهار
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  بهار
 قاليچه (2.25 * 1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - بهار
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7014
 4 متري (4 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 قاليچه (1.5 * 2.25)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 2 متري (2 * 1)  موشي طوسي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7015
 3 متري (3 * 1)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7015
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
فرش نگين اطمينان مشهد - پرهام
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  پرهام
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - پرهام
فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7015
 6 متري (3 * 2)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
فرش نگين اطمينان مشهد - پرهام
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  پرهام
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - پرهام
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 12 متري (4 * 3)  موشي طوسي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
 صفحه : 1 از 11