جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانهبر اساس تراکم


بر اساس رنگ
فرش هديه فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 11
0
فرش هديه - 9002
   سفارش      
فرش هديه  9002
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  266,000
  263,340 فرش هديه - 9002
0
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,796,000
  2,768,040 فرش هديه - امير
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  532,000
  526,680 فرش هديه - 10023
0
فرش هديه - مسيحا
   سفارش      
فرش هديه  مسيحا
 12 متري (4 * 3)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,796,000
  2,768,040 فرش هديه - مسيحا
0
فرش هديه - 10028
   سفارش      
فرش هديه  10028
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  790,020 فرش هديه - 10028
0
فرش هديه - 9002
   سفارش      
فرش هديه  9002
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  448,875
  444,387 فرش هديه - 9002
0
فرش هديه - 6015
   سفارش      
فرش هديه  6015
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  358,000
  354,420 فرش هديه - 6015
0
فرش هديه - 7013
   سفارش      
فرش هديه  7013
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  358,000
  354,420 فرش هديه - 7013
0
فرش هديه - 6030
   سفارش      
فرش هديه  6030
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  268,500
  265,815 فرش هديه - 6030
0
فرش هديه - نگار
   سفارش      
فرش هديه  نگار
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,601,250
  1,585,238 فرش هديه - نگار
0
فرش هديه - ماهرخ
   سفارش      
فرش هديه  ماهرخ
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,098,000
  1,087,020 فرش هديه - ماهرخ
0
فرش هديه - کرامت
   سفارش      
فرش هديه  کرامت
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  549,000
  543,510 فرش هديه - کرامت
0
فرش هديه - گل فرنگ
   سفارش      
فرش هديه  گل فرنگ
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  466,000
  461,340 فرش هديه - گل فرنگ
0
فرش هديه - 10028
   سفارش      
فرش هديه  10028
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,596,000
  1,580,040 فرش هديه - 10028
0
فرش هديه - 6042
   سفارش      
فرش هديه  6042
 12 متري (4 * 3)  کرم-سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,148,000
  2,126,520 فرش هديه - 6042
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  266,000
  263,340 فرش هديه - 10023
0
فرش هديه - سالاري
   سفارش      
فرش هديه  سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  617,625
  611,449 فرش هديه - سالاري
0
فرش هديه - 10002
   سفارش      
فرش هديه  10002
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  532,000
  526,680 فرش هديه - 10002
0
فرش هديه - کرامت
   سفارش      
فرش هديه  کرامت
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  366,000
  362,340 فرش هديه - کرامت
0
فرش هديه - 9005
   سفارش      
فرش هديه  9005
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  532,000
  526,680 فرش هديه - 9005
 صفحه : 1 از 11