جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانهبر اساس تراکم


بر اساس رنگ
فرش هديه فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 11
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  448,875
  444,387 فرش هديه - 10023
0
فرش هديه - گل فرنگ
   سفارش      
فرش هديه  گل فرنگ
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,398,000
  1,384,020 فرش هديه - گل فرنگ
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,750
  1,152,113 فرش هديه - 10023
0
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 3 متري (3 * 1)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  699,000
  692,010 فرش هديه - امير
0
فرش هديه - 10002
   سفارش      
فرش هديه  10002
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  448,875
  444,387 فرش هديه - 10002
0
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  349,500
  346,005 فرش هديه - امير
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  399,000
  395,010 فرش هديه - 10023
0
فرش هديه - 6015
   سفارش      
فرش هديه  6015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  268,500
  265,815 فرش هديه - 6015
0
فرش هديه - سالاري
   سفارش      
فرش هديه  سالاري
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,601,250
  1,585,238 فرش هديه - سالاري
0
فرش هديه - کرامت
   سفارش      
فرش هديه  کرامت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  274,500
  271,755 فرش هديه - کرامت
0
فرش هديه - 9002
   سفارش      
فرش هديه  9002
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,750
  1,152,113 فرش هديه - 9002
0
فرش هديه - کرامت
   سفارش      
فرش هديه  کرامت
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  366,000
  362,340 فرش هديه - کرامت
0
فرش هديه - پاريز
   سفارش      
فرش هديه  پاريز
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  366,000
  362,340 فرش هديه - پاريز
0
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,038,750
  2,018,363 فرش هديه - امير
0
فرش هديه - کرامت
   سفارش      
فرش هديه  کرامت
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,196,000
  2,174,040 فرش هديه - کرامت
0
فرش هديه - 9005
   سفارش      
فرش هديه  9005
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  790,020 فرش هديه - 9005
0
فرش هديه - ماهرخ
   سفارش      
فرش هديه  ماهرخ
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,196,000
  2,174,040 فرش هديه - ماهرخ
0
فرش هديه - 6042
   سفارش      
فرش هديه  6042
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,074,000
  1,063,260 فرش هديه - 6042
0
فرش هديه - 6015
   سفارش      
فرش هديه  6015
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,566,250
  1,550,588 فرش هديه - 6015
0
فرش هديه - گل ومرغ
   سفارش      
فرش هديه  گل ومرغ
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  699,000
  692,010 فرش هديه - گل ومرغ
 صفحه : 1 از 11