جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمتبر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش ابريشم جاويد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 1
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  240,000
  237,600 فرش ابريشم جاويد - اترين
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  540,000
  534,600 فرش ابريشم جاويد - اترين
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  960,000
  950,400 فرش ابريشم جاويد - اترين
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  320,000
  316,800 فرش ابريشم جاويد - اترين
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,920,000
  1,900,800 فرش ابريشم جاويد - اترين
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  640,000
  633,600 فرش ابريشم جاويد - اترين
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  480,000
  475,200 فرش ابريشم جاويد - اترين
0
فرش ابريشم جاويد - اترين
   سفارش      
فرش ابريشم جاويد  اترين
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,400,000
  1,386,000 فرش ابريشم جاويد - اترين
 صفحه : 1 از 1