جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش عرشيا فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 5
0
فرش عرشيا - پارادايس
   سفارش      
فرش عرشيا  پارادايس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  180,000
  178,200 فرش عرشيا - پارادايس
0
فرش عرشيا - تارا
   سفارش      
فرش عرشيا  تارا
 4 متري (4 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  480,000
  475,200 فرش عرشيا - تارا
0
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 4 متري (4 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  480,000
  475,200 فرش عرشيا - افشان
0
فرش عرشيا - ارکيده
   سفارش      
فرش عرشيا  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  180,000
  178,200 فرش عرشيا - ارکيده
0
فرش عرشيا - پارادايس
   سفارش      
فرش عرشيا  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش عرشيا - پارادايس
0
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  180,000
  178,200 فرش عرشيا - افشان
0
فرش عرشيا - ارکيده
   سفارش      
فرش عرشيا  ارکيده
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  720,000
  712,800 فرش عرشيا - ارکيده
0
فرش عرشيا - مارال
   سفارش      
فرش عرشيا  مارال
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش عرشيا - مارال
0
فرش عرشيا - تارا
   سفارش      
فرش عرشيا  تارا
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  240,000
  237,600 فرش عرشيا - تارا
0
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  360,000
  356,400 فرش عرشيا - افشان
0
فرش عرشيا - پارادايس
   سفارش      
فرش عرشيا  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش عرشيا - پارادايس
0
فرش عرشيا - عروس
   سفارش      
فرش عرشيا  عروس
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش عرشيا - عروس
0
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  240,000
  237,600 فرش عرشيا - افشان
0
فرش عرشيا - تارا
   سفارش      
فرش عرشيا  تارا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش عرشيا - تارا
0
فرش عرشيا - تارا
   سفارش      
فرش عرشيا  تارا
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  240,000
  237,600 فرش عرشيا - تارا
0
فرش عرشيا - مارال
   سفارش      
فرش عرشيا  مارال
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  180,000
  178,200 فرش عرشيا - مارال
0
فرش عرشيا - عروس
   سفارش      
فرش عرشيا  عروس
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  360,000
  356,400 فرش عرشيا - عروس
0
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  405,000
  400,950 فرش عرشيا - افشان
0
فرش عرشيا - مارال
   سفارش      
فرش عرشيا  مارال
 4 متري (4 * 1)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  480,000
  475,200 فرش عرشيا - مارال
0
فرش عرشيا - تارا
   سفارش      
فرش عرشيا  تارا
 12 متري (4 * 3)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,440,000
  1,425,600 فرش عرشيا - تارا
 صفحه : 1 از 5