ImageAltText
قيمت فرش افشار زرينه - فرش ستاره افشار - کافه فرش
فرش افشار زرينه از برندهاي معتبر توليدکننده فرش در ايران است که انواع فرش ماشيني با کيفيت مرغوب و طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد و به بازار عرضه مي کند. شرکت فرش افشار زرينه، با استفاده از مدرن ترين و جديدترين دستگاه هاي بافت فرش مطابق با استانداردهاي روز دنيا، فرش هايي با تراکم -2000- 2550 و 3000 از نوع دستباف گونه توليد مي کند. مهمترين محصولات اين برند شامل: انواع فرش ها با اندازه ها و تراکم مختلف، فرش اتاق کودک و نوزاد، گليم، قاليچه، فرش گليم، فرش کناره، پشتي و فرش رولي مي باشد. اين شرکت تاکنون موفق به اخذ استانداردهاي داخلي و بين المللي از جمله نشان Iso 9001 و ISO 2000 ، انتخاب اين شرکت به عنوان واحد نمونه در مديريت کيفيت و نيز واحد نمونه نساجي در چندسال پياپي شده است. توليدات اين شرکت علاوه بر مصارف داخلي به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عراق و کشورهاي شمال درياي خزر و جمهوري هاي آسياي ميانه صادر مي شود.

فرش افشار زرينه ستاره افشار

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ

فرش افشار زرينه ستاره افشار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاه ماهي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
فرش افشار زرينه ستاره افشار - عروس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  عروس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم - طوسي موشي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - عروس
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  پيازي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاه ماهي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  قره باغي
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  درسا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  پيازي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 6 متري (3 * 2)  موشي طوسي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
فرش افشار زرينه ستاره افشار - نيو افشان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  نيو افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي - کرم - سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - نيو افشان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ريز ماهي اردبيل
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ريز ماهي اردبيل
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ريز ماهي اردبيل
فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  درسا
 6 متري (3 * 2)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  هريس
 6 متري (3 * 2)  لاکي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
فرش افشار زرينه ستاره افشار - اطلس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  اطلس
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي - کرم
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - اطلس
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جوشقان
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  پارادايس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
 صفحه : 1 از 9