ImageAltText
قيمت فرش افشار زرينه - فرش ستاره افشار - کافه فرش
فرش افشار زرينه از برندهاي معتبر توليدکننده فرش در ايران است که انواع فرش ماشيني با کيفيت مرغوب و طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد و به بازار عرضه مي کند. شرکت فرش افشار زرينه، با استفاده از مدرن ترين و جديدترين دستگاه هاي بافت فرش مطابق با استانداردهاي روز دنيا، فرش هايي با تراکم -2000- 2550 و 3000 از نوع دستباف گونه توليد مي کند. مهمترين محصولات اين برند شامل: انواع فرش ها با اندازه ها و تراکم مختلف، فرش اتاق کودک و نوزاد، گليم، قاليچه، فرش گليم، فرش کناره، پشتي و فرش رولي مي باشد. اين شرکت تاکنون موفق به اخذ استانداردهاي داخلي و بين المللي از جمله نشان Iso 9001 و ISO 2000 ، انتخاب اين شرکت به عنوان واحد نمونه در مديريت کيفيت و نيز واحد نمونه نساجي در چندسال پياپي شده است. توليدات اين شرکت علاوه بر مصارف داخلي به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عراق و کشورهاي شمال درياي خزر و جمهوري هاي آسياي ميانه صادر مي شود.

فرش افشار زرينه ستاره افشار

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ

فرش افشار زرينه ستاره افشار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاهکار
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاهکار
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاهکار
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جوشقان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  خشتي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - نيو افشان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  نيو افشان
 6 متري (3 * 2)  گردويي - کرم - سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - نيو افشان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - C10
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  C10
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - C10
فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  هريس
 12 متري (4 * 3)  لاکي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  قره باغي
 6 متري (3 * 2)  سبز
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - عروس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  عروس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم - طوسي موشي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - عروس
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ديپلمات
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جوشقان
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ريز ماهي اردبيل
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ريز ماهي اردبيل
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ريز ماهي اردبيل
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهي 755
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
فرش افشار زرينه ستاره افشار - سيمرغ
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  سيمرغ
 قاليچه (1.5 * 2.25)  موشي طوسي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - سيمرغ
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جوشقان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
 صفحه : 1 از 9