ImageAltText
قيمت فرش افشار زرينه - فرش ستاره افشار - کافه فرش
فرش افشار زرينه از برندهاي معتبر توليدکننده فرش در ايران است که انواع فرش ماشيني با کيفيت مرغوب و طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد و به بازار عرضه مي کند. شرکت فرش افشار زرينه، با استفاده از مدرن ترين و جديدترين دستگاه هاي بافت فرش مطابق با استانداردهاي روز دنيا، فرش هايي با تراکم -2000- 2550 و 3000 از نوع دستباف گونه توليد مي کند. مهمترين محصولات اين برند شامل: انواع فرش ها با اندازه ها و تراکم مختلف، فرش اتاق کودک و نوزاد، گليم، قاليچه، فرش گليم، فرش کناره، پشتي و فرش رولي مي باشد. اين شرکت تاکنون موفق به اخذ استانداردهاي داخلي و بين المللي از جمله نشان Iso 9001 و ISO 2000 ، انتخاب اين شرکت به عنوان واحد نمونه در مديريت کيفيت و نيز واحد نمونه نساجي در چندسال پياپي شده است. توليدات اين شرکت علاوه بر مصارف داخلي به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عراق و کشورهاي شمال درياي خزر و جمهوري هاي آسياي ميانه صادر مي شود.

فرش افشار زرينه ستاره افشار

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ

فرش افشار زرينه ستاره افشار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ديپلمات
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  پارادايس
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  758,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  قره باغي
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,596,000
  1,516,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - سيمرغ
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  سيمرغ
 6 متري (3 * 2)  موشي طوسي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  996,000
  946,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - سيمرغ
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهي 755
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,500,000
  1,425,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,000
  1,105,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 12 متري (4 * 3)  موشي طوسي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,992,000
  1,892,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  هريس
 قاليچه (1.5 * 2.25)  لاکي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 قاليچه (1.5 * 2.25)  موشي طوسي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  622,000
  591,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهان
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ديپلمات
 12 متري (4 * 3)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاه ماهي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  498,000
  473,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,000
  1,105,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - سيمرغ
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  سيمرغ
 12 متري (4 * 3)  موشي طوسي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,992,000
  1,892,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - سيمرغ
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهي 755
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  468,000
  445,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
فرش افشار زرينه ستاره افشار - آريا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  آريا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - آريا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  هريس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - هريس
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  نسيم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,452,000
  1,379,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  قره باغي
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  758,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - قره باغي
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  درسا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  199,000
  189,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
 صفحه : 1 از 9