ImageAltText
قيمت فرش افشار زرينه - فرش ستاره افشار - کافه فرش
فرش افشار زرينه از برندهاي معتبر توليدکننده فرش در ايران است که انواع فرش ماشيني با کيفيت مرغوب و طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد و به بازار عرضه مي کند. شرکت فرش افشار زرينه، با استفاده از مدرن ترين و جديدترين دستگاه هاي بافت فرش مطابق با استانداردهاي روز دنيا، فرش هايي با تراکم -2000- 2550 و 3000 از نوع دستباف گونه توليد مي کند. مهمترين محصولات اين برند شامل: انواع فرش ها با اندازه ها و تراکم مختلف، فرش اتاق کودک و نوزاد، گليم، قاليچه، فرش گليم، فرش کناره، پشتي و فرش رولي مي باشد. اين شرکت تاکنون موفق به اخذ استانداردهاي داخلي و بين المللي از جمله نشان Iso 9001 و ISO 2000 ، انتخاب اين شرکت به عنوان واحد نمونه در مديريت کيفيت و نيز واحد نمونه نساجي در چندسال پياپي شده است. توليدات اين شرکت علاوه بر مصارف داخلي به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عراق و کشورهاي شمال درياي خزر و جمهوري هاي آسياي ميانه صادر مي شود.

فرش افشار زرينه ستاره افشار

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ

فرش افشار زرينه ستاره افشار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  1018
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  199,000
  189,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  498,000
  473,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهي 755
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  750,000
  712,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهي 755
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  نسيم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,452,000
  1,379,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهان
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جشنواره
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جشنواره
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,452,000
  1,379,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - جشنواره
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاهکار
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاهکار
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  758,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاهکار
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ماهان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ماهان
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  199,000
  189,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - آريا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  آريا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - آريا
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,000
  1,105,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ ارم
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ ارم
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ ارم
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  درسا
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,000
  1,105,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - درسا
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - عروس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  عروس
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم - طوسي موشي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,452,000
  1,379,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - عروس
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,000
  1,105,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
فرش افشار زرينه ستاره افشار - اطلس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  اطلس
 6 متري (3 * 2)  گردويي - کرم
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - اطلس
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاهکار
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاهکار
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,000
  1,105,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاهکار
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  موشي طوسي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  249,000
  236,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جوشقان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  498,000
  473,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاه ماهي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  199,000
  189,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
 صفحه : 1 از 9