ImageAltText
فروش اينترنتي فرش ماشيني ابريشم طلايي - کافه فرش
شرکت فرش ابريشم طلايي کاشان، توليدکننده انواع فرش ماشيني آکريليک در طرح ها و رنگ هاي شاد و متنوع و متراژهاي گوناگون و نيز انواع طرح هاي تابلو فرش مي باشد. اين شرکت با استفاده از پيشرفته ترين و مدرن ترين دستگاه هاي بافت فرش ماشيني و نيز به مدد استفاده از کارشناسان باتجربه توانسته بهترين و باکيفيت ترين فرش هاي ماشيني را در طرح ها و رنگ هاي گوناگون توليد و روانه بازار نمايد.

فرش ابريشم طلايي

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ
فرش ابريشم طلايي فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 14
0
فرش ابريشم طلايي - 4003
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  4003
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  320,000
  316,800 فرش ابريشم طلايي - 4003
0
فرش ابريشم طلايي - 2015
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  2015
 قاليچه (2 * 1.25)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 2015
0
فرش ابريشم طلايي - 2010
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  2010
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,920,000
  1,900,800 فرش ابريشم طلايي - 2010
0
فرش ابريشم طلايي - 3010
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3010
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3600 - 12 رنگ
  800,000
  792,000 فرش ابريشم طلايي - 3010
0
فرش ابريشم طلايي - شيراز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  شيراز
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,340,000
  2,316,600 فرش ابريشم طلايي - شيراز
0
فرش ابريشم طلايي - 3001
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3001
 قاليچه (2 * 1.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 3001
0
فرش ابريشم طلايي - 2015
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  2015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  240,000
  237,600 فرش ابريشم طلايي - 2015
0
فرش ابريشم طلايي - 3007
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3007
 قاليچه (2 * 1.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 3007
0
فرش ابريشم طلايي - 3007
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3007
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,920,000
  1,900,800 فرش ابريشم طلايي - 3007
0
فرش ابريشم طلايي - افشان نائين
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان نائين
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  750,000
  742,500 فرش ابريشم طلايي - افشان نائين
0
فرش ابريشم طلايي - 3002
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3002
 قاليچه (2 * 1.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 3002
0
فرش ابريشم طلايي - آترين
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  آترين
 4 متري (4 * 1)  کرم-سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  780,000
  772,200 فرش ابريشم طلايي - آترين
0
فرش ابريشم طلايي - ماتيسا
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  ماتيسا
 3 متري (3 * 1)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  585,000
  579,150 فرش ابريشم طلايي - ماتيسا
0
فرش ابريشم طلايي - 3001
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3001
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  320,000
  316,800 فرش ابريشم طلايي - 3001
0
فرش ابريشم طلايي - گلستان
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  گلستان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,400,000
  1,372,000 فرش ابريشم طلايي - گلستان
0
فرش ابريشم طلايي - 3007
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3007
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  240,000
  237,600 فرش ابريشم طلايي - 3007
0
فرش ابريشم طلايي - النا
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  النا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  292,500
  289,575 فرش ابريشم طلايي - النا
0
فرش ابريشم طلايي - 3023
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3023
 قاليچه (2 * 1.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 3023
0
فرش ابريشم طلايي - 3010
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3010
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3600 - 12 رنگ
  675,000
  668,250 فرش ابريشم طلايي - 3010
0
فرش ابريشم طلايي - 3007
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3007
 قاليچه (2 * 1.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 3007
 صفحه : 1 از 14