ImageAltText
فروش محصولات فرش فرهي | کافه فرش
فرش فرهي از شناخته شده ترين و محبوب ترين برندهاي فرش ماشيني بوده و داراي محصولات متنوعي از قبيل فرش سنتي و فرش کلاسيک، فرش مدرن و نيز فرش کودک مي باشد. فرش هاي اين مجموعه بدون پرز و حساسيت، آنتي باکتريال و ضد بو مي باشد و از مرغوب ترين و باکيفيت ترين مواد اوليه توليد و در طرح ها و رنگ هاي شاد و متنوع عرضه مي شود. برند فرش فرهي تاکنون موفق به کسب جوايز و تنديس هاي فراواني از جمله تنديس قهرمان صنعت سال 1394، تنديس کارآفرين برتر سال 1394، تنديس برند محبوب فرش ايران در سال 1394، تنديس برند محبوب سال 1393 و ... شده است.

فرش فرهي

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ
فرش فرهي فرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 3
فرش فرهي - درخت زندگي
   سفارش      
فرش فرهي  درخت زندگي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - درخت زندگي
فرش فرهي - درخت زندگي
   سفارش      
فرش فرهي  درخت زندگي
 قاليچه (2 * 1.25)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - درخت زندگي
فرش فرهي - اطلس
   سفارش      
فرش فرهي  اطلس
 4 متري (4 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - اطلس
0
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  750,000
  675,000 فرش فرهي - سام
فرش فرهي - فروزان
   سفارش      
فرش فرهي  فروزان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - فروزان
0
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 قاليچه (2 * 1.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  500,000
  450,000 فرش فرهي - سام
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
0
فرش فرهي - ارمغان
   سفارش      
فرش فرهي  ارمغان
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,699,000
  1,563,000 فرش فرهي - ارمغان
0
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,200,000
  1,080,000 فرش فرهي - سام
فرش فرهي - اطلس
   سفارش      
فرش فرهي  اطلس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - اطلس
فرش فرهي - درخت زندگي
   سفارش      
فرش فرهي  درخت زندگي
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - درخت زندگي
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
فرش فرهي - زرباف
   سفارش      
فرش فرهي  زرباف
 قاليچه (1.5 * 2.25)  مشکي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - زرباف
فرش فرهي - زرباف
   سفارش      
فرش فرهي  زرباف
 6 متري (3 * 2)  مشکي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - زرباف
فرش فرهي - تنديس
   سفارش      
فرش فرهي  تنديس
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - تنديس
فرش فرهي - فروزان
   سفارش      
فرش فرهي  فروزان
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - فروزان
فرش فرهي - زرباف
   سفارش      
فرش فرهي  زرباف
 قاليچه (2 * 1.25)  مشکي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - زرباف
0
فرش فرهي - ارمغان
   سفارش      
فرش فرهي  ارمغان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,239,000
  1,165,000 فرش فرهي - ارمغان
0
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  600,000
  540,000 فرش فرهي - سام
 صفحه : 1 از 3