جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 501
0
فرش ابريشم کاشان  - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   مسرور
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  294,000
  291,060 فرش ابريشم کاشان  - مسرور
0
فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ستاره
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,225,000
  1,212,750 فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
0
فرش تبريز - 10013
   سفارش      
فرش تبريز  10013
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  750,000
  750,000 فرش تبريز - 10013
0
فرش زربافت پارس - کل افشان
   سفارش      
فرش زربافت پارس  کل افشان
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  225,000
  202,000 فرش زربافت پارس - کل افشان
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - سالاري نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   سالاري نگين کرم
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  495,000
  445,500 فرش نگين ابريشم مشهد  - سالاري نگين کرم
0
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 4 متري (4 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
  320,000
  316,800 نگين و زمرد مشهد - 10017
0
فرش ديپلمات - ماهي نقش جهان
   سفارش      
فرش ديپلمات  ماهي نقش جهان
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  640,000
  576,000 فرش ديپلمات - ماهي نقش جهان
0
فرش ديبا - اريکا عمارت سرمه اي
   سفارش      
فرش ديبا  اريکا عمارت سرمه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  465,750
  419,180 فرش ديبا - اريکا عمارت سرمه اي
0
بافته هاي مهستان کاشان - شاهکار
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  شاهکار
 4 متري (4 * 1)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  486,000
  413,000 بافته هاي مهستان کاشان - شاهکار
0
فرش عرشيا - پارادايس
   سفارش      
فرش عرشيا  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش عرشيا - پارادايس
0
فرش ماهور - افشان
   سفارش      
فرش ماهور  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  398,250
  394,268 فرش ماهور - افشان
0
فرش رويان - ماهي
   سفارش      
فرش رويان  ماهي
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  315,000
  311,850 فرش رويان - ماهي
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - خشتي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   خشتي
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  690,000
  683,100 فرش نگين ابريشم مشهد  - خشتي
0
فرش ابريشم طلايي - 4003
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  4003
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  320,000
  316,800 فرش ابريشم طلايي - 4003
0
فرش ديپلمات - 2070
   سفارش      
فرش ديپلمات  2070
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  691,875
  622,695 فرش ديپلمات - 2070
0
فرش ابريشم طلايي - 2015
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  2015
 قاليچه (2 * 1.25)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 2015
0
فرش ماهور - گل افشان
   سفارش      
فرش ماهور  گل افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  177,000
  175,230 فرش ماهور - گل افشان
0
فرش يلداي کوير - 8024
   سفارش      
فرش يلداي کوير  8024
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,080,000
  1,026,000 فرش يلداي کوير - 8024
0
فرش ديبا - ماهي ديبا کرم
   سفارش      
فرش ديبا  ماهي ديبا کرم
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  999,000
  899,100 فرش ديبا - ماهي ديبا کرم
0
فرش بهشتي تبريز - افشان
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  افشان
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  391,000
  352,000 فرش بهشتي تبريز - افشان
 صفحه : 1 از 501