جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 476
فرش ابريشم طلايي - 4464
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  4464
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - 4464
فرش مشهد اردهال - 11
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  11
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش مشهد اردهال - 11
فرش آسايش - 3003
   سفارش      
فرش آسايش  3003
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش آسايش - 3003
فرش بهرنگ - مهرتاش
   سفارش      
فرش بهرنگ  مهرتاش
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - مهرتاش
بافته هاي مهستان کاشان - رويال
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  رويال
 2 متري (2 * 1)  فيلي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - رويال
نگين و زمرد مشهد - 30000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  30000
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 30000
فرش ديپلمات - ارشه
   سفارش      
فرش ديپلمات  ارشه
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي کاربني
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - ارشه
فرش ديبا - سيمرغ عمارت ياسي
   سفارش      
فرش ديبا  سيمرغ عمارت ياسي
 9 متري (3.5 * 2.5)  ياسي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - سيمرغ عمارت ياسي
فرش مشهد اردهال - 7
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  7
 2 متري (2 * 1)  فيلي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش مشهد اردهال - 7
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - ترنج تبريز
فرش ماهور - کتيبه
   سفارش      
فرش ماهور  کتيبه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - کتيبه
فرش ديپلمات - 6020
   سفارش      
فرش ديپلمات  6020
 12 متري (4 * 3)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 6020
فرش نگين ابريشم مشهد  - گلستان
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   گلستان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - گلستان
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
فرش رويان - کهکشان
   سفارش      
فرش رويان  کهکشان
 2 متري (2 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - کهکشان
فرش ديپلمات - 2140
   سفارش      
فرش ديپلمات  2140
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2140
0
فرش بهشتي تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ماهي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,174,000
  1,057,000 فرش بهشتي تبريز - ماهي
فرش رويان - شفقي
   سفارش      
فرش رويان  شفقي
 4 متري (4 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - شفقي
فرش مشهد اردهال - 14
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  14
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش مشهد اردهال - 14
فرش هديه - 9005
   سفارش      
فرش هديه  9005
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - 9005
 صفحه : 1 از 476