جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 45
فرش فرهي - زرباف
   سفارش      
فرش فرهي  زرباف
 4 متري (4 * 1)  مشکي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - زرباف
فرش ديبا - مسرور
   سفارش      
فرش ديبا  مسرور
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - مسرور
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
فرش ديبا - سوگند ديبا قهوه اي
   سفارش      
فرش ديبا  سوگند ديبا قهوه اي
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - سوگند ديبا قهوه اي
فرش کرامتيان - رويال
   سفارش      
فرش کرامتيان  رويال
 3 متري (3 * 1)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - رويال
فرش برليان - شاهانه
   سفارش      
فرش برليان  شاهانه
 4 متري (4 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش برليان - شاهانه
فرش برليان - افشان يادگار
   سفارش      
فرش برليان  افشان يادگار
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - افشان يادگار
فرش کرامتيان - افشان همدان
   سفارش      
فرش کرامتيان  افشان همدان
 2 متري (2 * 1)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - افشان همدان
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3014
فرش کرامتيان - شاهکار
   سفارش      
فرش کرامتيان  شاهکار
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - شاهکار
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 6 متري (3 * 2)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - توران
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 4 متري (4 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - مسرور
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
فرش برليان - افرين
   سفارش      
فرش برليان  افرين
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
 
  فرش برليان - افرين
فرش فرهي - فروزان
   سفارش      
فرش فرهي  فروزان
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - فروزان
فرش برليان - 2020
   سفارش      
فرش برليان  2020
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 2020
فرش کرامتيان - مارال
   سفارش      
فرش کرامتيان  مارال
 4 متري (4 * 1)  طلايي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - مارال
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
فرش کرامتيان - افشان همدان
   سفارش      
فرش کرامتيان  افشان همدان
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - افشان همدان
 صفحه : 1 از 45