جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 476
فرش البرز - رها
   سفارش      
فرش البرز  رها
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش البرز - رها
فرش زربافت پارس - شاه عباسي
   سفارش      
فرش زربافت پارس  شاه عباسي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زربافت پارس - شاه عباسي
فرش رويان - ارکيده
   سفارش      
فرش رويان  ارکيده
 3 متري (3 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - ارکيده
فرش يلداي کوير - پرستو
   سفارش      
فرش يلداي کوير  پرستو
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - پرستو
فرش اسطوره - سالاري
   سفارش      
فرش اسطوره  سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - سالاري
فرش ديپلمات - تنديس
   سفارش      
فرش ديپلمات  تنديس
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - تنديس
فرش نگين ابريشم مشهد  - درباري نگين کرم سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   درباري نگين کرم سرمه اي
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - درباري نگين کرم سرمه اي
فرش رويان - ميترا
   سفارش      
فرش رويان  ميترا
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش رويان - ميترا
فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  نايين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
بافته هاي مهستان کاشان - رويال
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  رويال
 قاليچه (1.5 * 2.25)  فيلي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - رويال
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - امير
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
فرش هديه - گل فرنگ
   سفارش      
فرش هديه  گل فرنگ
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - گل فرنگ
فرش مشهد - 702111
   سفارش      
فرش مشهد  702111
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش مشهد - 702111
فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان
فرش پرشين تهران - ليلي
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ليلي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - ليلي
فرش رويان - اليا
   سفارش      
فرش رويان  اليا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - اليا
فرش بهشتي تبريز - جشنواره
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  جشنواره
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - جشنواره
فرش کاخ - خشتي شکارگاه
   سفارش      
فرش کاخ  خشتي شکارگاه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
 
  فرش کاخ - خشتي شکارگاه
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ري - 2001
 صفحه : 1 از 476