جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 476
فرش بهرنگ - جشنواره
   سفارش      
فرش بهرنگ  جشنواره
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جشنواره
فرش خوب - توران
   سفارش      
فرش خوب  توران
 12 متري (4 * 3)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش خوب - توران
فرش نگين ابريشم مشهد  - نيلا نگين قهوه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   نيلا نگين قهوه اي
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - نيلا نگين قهوه اي
فرش ديپلمات - 2150
   سفارش      
فرش ديپلمات  2150
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2150
فرش قيطران - ريز ماهي
   سفارش      
فرش قيطران  ريز ماهي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش قيطران - ريز ماهي
0
فرش بهشتي تبريز - افشان يادگار
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  افشان يادگار
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,009,000
  939,000 فرش بهشتي تبريز - افشان يادگار
فرش زربافت پارس - تيراژه
   سفارش      
فرش زربافت پارس  تيراژه
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زربافت پارس - تيراژه
فرش خوب - نوين فر تبريز
   سفارش      
فرش خوب  نوين فر تبريز
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
 
  فرش خوب - نوين فر تبريز
فرش کلاسيک سريران - سيمرغ
   سفارش      
فرش کلاسيک سريران  سيمرغ
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش کلاسيک سريران - سيمرغ
فرش نگين ابريشم مشهد  - سيمرغ
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   سيمرغ
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - سيمرغ
فرش ديبا - ماهي ديبا موشي
   سفارش      
فرش ديبا  ماهي ديبا موشي
 9 متري (3.5 * 2.5)  موشي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - ماهي ديبا موشي
0
فرش بهشتي تبريز - ساغي
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساغي
 12 متري (4 * 3)  کرم-سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش بهشتي تبريز - ساغي
فرش ماهور - خشتي
   سفارش      
فرش ماهور  خشتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - خشتي
فرش ماهور - طوبي
   سفارش      
فرش ماهور  طوبي
 4 متري (4 * 1)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - طوبي
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  40
 6 متري (3 * 2)  کرم
350 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
فرش ديپلمات - 6020
   سفارش      
فرش ديپلمات  6020
 2 متري (2 * 1)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 6020
فرش عرشيا - مارال
   سفارش      
فرش عرشيا  مارال
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرشيا - مارال
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
0
فرش بهشتي تبريز - افشان يادگار
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  افشان يادگار
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  631,000
  587,000 فرش بهشتي تبريز - افشان يادگار
فرش زاگرس - گل سرخ
   سفارش      
فرش زاگرس  گل سرخ
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زاگرس - گل سرخ
 صفحه : 1 از 476