جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 476
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 2 متري (2 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرشيا - افشان
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش رويان - ابتين
   سفارش      
فرش رويان  ابتين
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - ابتين
فرش ديبا - ارکيده عمارت آبي
   سفارش      
فرش ديبا  ارکيده عمارت آبي
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - ارکيده عمارت آبي
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  نائين
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
 
  ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
صنايع فرش خالقي - ميترا
   سفارش      
صنايع فرش خالقي  ميترا
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  صنايع فرش خالقي - ميترا
فرش بهرنگ - افشان
   سفارش      
فرش بهرنگ  افشان
 6 متري (3 * 2)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - افشان
فرش ابريشم طلايي - النا
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  النا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - النا
فرش آسايش - 5004
   سفارش      
فرش آسايش  5004
 6 متري (3 * 2)  موشي طوسي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش آسايش - 5004
فرش افق - 3
   سفارش      
فرش افق  3
 2 متري (2 * 1)  مشکي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش افق - 3
فرش خوب - شاه عباسي
   سفارش      
فرش خوب  شاه عباسي
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
 
  فرش خوب - شاه عباسي
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نسترن
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فندقي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - نازنين
فرش قيطران - گلستان
   سفارش      
فرش قيطران  گلستان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش قيطران - گلستان
فرش ديپلمات - گل افشان
   سفارش      
فرش ديپلمات  گل افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - گل افشان
فرش قيطران - اريکا
   سفارش      
فرش قيطران  اريکا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش قيطران - اريکا
فرش نگين ابريشم مشهد  - آثار نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   آثار نگين کرم
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - آثار نگين کرم
فرش مشهد اردهال - 7
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  7
 4 متري (4 * 1)  فيلي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش مشهد اردهال - 7
فرش بهرنگ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش بهرنگ  باغ بهشت
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - باغ بهشت
فرش ديپلمات - صاحبقران
   سفارش      
فرش ديپلمات  صاحبقران
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - صاحبقران
 صفحه : 1 از 476