جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 501
0
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش پرشين تهران - نازنين
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  448,875
  444,387 فرش هديه - 10023
0
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 4 متري (4 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  640,000
  588,000 پايار - کهکشان
0
فرش ابريشم طلايي - 3010
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3010
 2 متري (2 * 1)  آبي
1000 شانه - تراکم 3600 - 12 رنگ
  400,000
  396,000 فرش ابريشم طلايي - 3010
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - آترين نگين سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   آترين نگين سرمه اي
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  230,000
  207,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - آترين نگين سرمه اي
0
فرش ماهور - افشان
   سفارش      
فرش ماهور  افشان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,416,000
  1,401,840 فرش ماهور - افشان
0
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,430,000
  1,330,000 فرش زاگرس - اصفهان
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 12 متري (4 * 3)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  1,014,000
  1,003,860 نگين و زمرد مشهد - 18110
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7007
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  984,000
  905,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
0
فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  ريز ماهي تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,410,000 فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
0
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  181,500
  179,685 فرش پرشين تهران - عريضه
0
فرش ماهور - گل افشان
   سفارش      
فرش ماهور  گل افشان
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  236,000
  233,640 فرش ماهور - گل افشان
0
فرش رويان - پديده
   سفارش      
فرش رويان  پديده
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  523,125
  517,894 فرش رويان - پديده
0
فرش ابوريحان - 2041
   سفارش      
فرش ابوريحان  2041
 3 متري (3 * 1)  فيروزه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  498,000
  493,020 فرش ابوريحان - 2041
0
فرش ديبا - آبتين عمارت گردويي
   سفارش      
فرش ديبا  آبتين عمارت گردويي
 4 متري (4 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  552,000
  496,800 فرش ديبا - آبتين عمارت گردويي
0
فرش ديپلمات - تنديس
   سفارش      
فرش ديپلمات  تنديس
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,460,000
  2,214,000 فرش ديپلمات - تنديس
0
فرش خوب - خورشيد
   سفارش      
فرش خوب  خورشيد
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
  949,000
  892,000 فرش خوب - خورشيد
قالي سليمان - پسند
   سفارش      
قالي سليمان  پسند
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  قالي سليمان - پسند
0
فرش مشهد اردهال - 11
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  11
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  458,000
  430,000 فرش مشهد اردهال - 11
0
فرش بهشتي تبريز - ساينا
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساينا
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,349,000
  2,114,000 فرش بهشتي تبريز - ساينا
 صفحه : 1 از 501