جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 476
0
فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  210,000
  207,900 فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
0
فرش رويان - شفقي
   سفارش      
فرش رويان  شفقي
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  918,750
  909,563 فرش رويان - شفقي
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - زرافشان نگين سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   زرافشان نگين سرمه اي
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  660,000
  594,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - زرافشان نگين سرمه اي
0
فرش اسطوره - ارکيده
   سفارش      
فرش اسطوره  ارکيده
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  221,800
  206,274 فرش اسطوره - ارکيده
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  810,000
  801,900 فرش البرز - مرجان
0
فرش ديپلمات - جام
   سفارش      
فرش ديپلمات  جام
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  307,500
  276,750 فرش ديپلمات - جام
0
بافته هاي مهستان کاشان - معجزه
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  معجزه
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  512,000
  435,000 بافته هاي مهستان کاشان - معجزه
0
فرش زربافت پارس - باغ ارم
   سفارش      
فرش زربافت پارس  باغ ارم
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  450,000
  405,000 فرش زربافت پارس - باغ ارم
0
فرش رويان - اليا
   سفارش      
فرش رويان  اليا
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  630,000
  623,700 فرش رويان - اليا
0
فرش اسطوره - سالاري
   سفارش      
فرش اسطوره  سالاري
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  816,000
  702,000 فرش اسطوره - سالاري
0
فرش شاهکار آريايي - 3015
   سفارش      
فرش شاهکار آريايي  3015
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,020,000
  1,009,800 فرش شاهکار آريايي - 3015
0
فرش ابوريحان - 2004
   سفارش      
فرش ابوريحان  2004
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,992,000
  1,972,080 فرش ابوريحان - 2004
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - يادگار نگين کرم سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   يادگار نگين کرم سرمه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  675,000
  580,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - يادگار نگين کرم سرمه اي
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان نگين سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   افشان نگين سرمه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  388,125
  349,315 فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان نگين سرمه اي
0
فرش کاخ - قلم زني تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  قلم زني تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,410,000 فرش کاخ - قلم زني تبريز
0
فرش اسطوره - تبريز
   سفارش      
فرش اسطوره  تبريز
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,950,000
  1,794,000 فرش اسطوره - تبريز
0
فرش زاگرس - 10014
   سفارش      
فرش زاگرس  10014
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - 10014
0
فرش بهشتي تبريز - کل نقش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  کل نقش
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  516,000
  485,000 فرش بهشتي تبريز - کل نقش
فرش بهرنگ - صبا
   سفارش      
فرش بهرنگ  صبا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - صبا
0
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,113,000
  1,035,090 فرش زاگرس - ترنج تبريز
 صفحه : 1 از 476