جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 45
فرش تاپ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش تاپ  باغ بهشت
 3 متري (3 * 1)  پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - باغ بهشت
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - سام
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 4 متري (4 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  492,000
  442,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 2 متري (2 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  246,000
  221,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,203,125
  1,191,094 فرش برليان - 3014
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گل دشت
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,137,500
  1,126,125 فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش عرش - آرش
   سفارش      
فرش عرش  آرش
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  255,000
  252,450 فرش عرش - آرش
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  412,500
  408,375 فرش برليان - 3014
0
فرش برليان - 3021
   سفارش      
فرش برليان  3021
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  412,500
  408,375 فرش برليان - 3021
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  550,000
  544,500 فرش برليان - 3025
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  412,500
  408,375 فرش برليان - 3025
0
فرش ابريشم طلايي - سيما
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  سيما
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 فرش ابريشم طلايي - سيما
0
فرش برليان - نازگل
   سفارش      
فرش برليان  نازگل
 6 متري (3 * 2)  آبي
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  888,000
  683,000 فرش برليان - نازگل
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 2 متري (2 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  246,000
  221,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
0
فرش کرامتيان - رويال
   سفارش      
فرش کرامتيان  رويال
 6 متري (3 * 2)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  810,000
  785,000 فرش کرامتيان - رويال
0
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  225,000
  211,000 فرش تاپ - ثريا
 صفحه : 1 از 45