جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 45
0
فرش کرامتيان - طرح خشتي زيبار
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح خشتي زيبار
 3 متري (3 * 1)  لاکي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  405,000
  392,000 فرش کرامتيان - طرح خشتي زيبار
0
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش برليان - اترين
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 2 متري (2 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  246,000
  221,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 قاليچه (2 * 1.25)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  307,000
  276,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 2 متري (2 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  260,000
  257,400 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش برليان - شمس
   سفارش      
فرش برليان  شمس
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  438,000
  359,000 فرش برليان - شمس
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  464,062
  459,422 فرش برليان - 3025
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 15 متري (5 * 3)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - توران
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 3 متري (3 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  369,000
  332,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  464,062
  459,422 فرش برليان - 3015
0
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  250,000
  247,500 فرش برليان - اترين
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,181,000
  1,145,000 فرش کرامتيان - طرح انتيک
0
فرش برليان - افشان نايين
   سفارش      
فرش برليان  افشان نايين
 6 متري (3 * 2)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش برليان - افشان نايين
 صفحه : 1 از 45