جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 45
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 3 متري (3 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  369,000
  332,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 قاليچه (2 * 1.25)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  325,000
  321,750 فرش ابريشم طلايي - مسرور
0
فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  حرير ديبا مشکي
 2 متري (2 * 1)  مشکي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  370,000
  333,000 فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
0
فرش ديبا - مسرور
   سفارش      
فرش ديبا  مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  226,500
  203,850 فرش ديبا - مسرور
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,650,000
  1,633,500 فرش برليان - 3025
0
فرش ابريشم طلايي - سيما
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  سيما
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  780,000
  772,200 فرش ابريشم طلايي - سيما
0
فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  حرير ديبا مشکي
 12 متري (4 * 3)  مشکي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
0
فرش کرامتيان - رويال
   سفارش      
فرش کرامتيان  رويال
 3 متري (3 * 1)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  405,000
  392,000 فرش کرامتيان - رويال
0
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  375,000
  371,250 فرش برليان - اترين
0
فرش برليان - 2020
   سفارش      
فرش برليان  2020
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  275,000
  272,250 فرش برليان - 2020
0
فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح گبه تک ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 4 متري (4 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  520,000
  514,800 فرش ابريشم طلايي - مسرور
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - سام
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 4 متري (4 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  492,000
  442,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
0
فرش کرامتيان - مارال
   سفارش      
فرش کرامتيان  مارال
 3 متري (3 * 1)  طلايي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  405,000
  392,000 فرش کرامتيان - مارال
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش کرامتيان - طرح عشاير
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح عشاير
 قاليچه (1.5 * 2.25)  طلايي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  506,000
  491,000 فرش کرامتيان - طرح عشاير
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 2 متري (2 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  246,000
  221,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
 صفحه : 1 از 45