جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه

بر اساس تراکمبر اساس رنگ

فرش مدرن فانتزی
   صفحه : 1 از 79
0
فرش ساوين - مهر
   سفارش      
فرش ساوين  مهر
 9 متري (3.5 * 2.5)  لاکي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  425,420
  399,898 فرش ساوين - مهر
فرش ساوين - طوبي
   سفارش      
فرش ساوين  طوبي
 3 متري (3 * 1)  آبي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش ساوين - طوبي
0
فرش ساوين - شورش
   سفارش      
فرش ساوين  شورش
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  512,050
  481,320 فرش ساوين - شورش
فرش عظيم زاده - 706
   سفارش      
فرش عظيم زاده  706
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
330 شانه - تراکم 700 - 8 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - 706
فرش آيريک - 2080
   سفارش      
فرش آيريک  2080
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
500 شانه - تراکم 2000 - 8 رنگ
 
  فرش آيريک - 2080
فرش مرينوس فرش ترک - premiwm
   سفارش      
فرش مرينوس فرش ترک  premiwm
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
 - 
 
  فرش مرينوس فرش ترک - premiwm
0
فرش خوب - لاله
   سفارش      
فرش خوب  لاله
 قاليچه (1.5 * 2.25) 
700 شانه - تراکم 1500
  354,375
  350,832 فرش خوب - لاله
0
فرش ساوين - هريس
   سفارش      
فرش ساوين  هريس
 12 متري (4 * 3)  آبي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  583,440
  548,426 فرش ساوين - هريس
فرش مرينوس فرش ترک - شنل کناره
   سفارش      
فرش مرينوس فرش ترک  شنل کناره
 3 متري (1.5 * 2)  قرمز
 - 
 
  فرش مرينوس فرش ترک - شنل کناره
0
فرش ساوين - آتنا
   سفارش      
فرش ساوين  آتنا
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  1,238,160
  1,163,864 فرش ساوين - آتنا
فرش ساوين - پامچال
   سفارش      
فرش ساوين  پامچال
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
 
  فرش ساوين - پامچال
0
فرش خوب - 1166
   سفارش      
فرش خوب  1166
 80 سانتي متر * 2 متر  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1500
  192,000
  190,080 فرش خوب - 1166
فرش آيريک - 3090
   سفارش      
فرش آيريک  3090
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  ياسي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش آيريک - 3090
فرش اليت - 400
   سفارش      
فرش اليت  400
 4 متري (4 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1200 - 8 رنگ
 
  فرش اليت - 400
0
فرش ساوين - چهل تکه
   سفارش      
فرش ساوين  چهل تکه
 قاليچه (2.25 * 1.5)  لاکي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  164,085
  154,249 فرش ساوين - چهل تکه
0
فرش ساوين - نيکا
   سفارش      
فرش ساوين  نيکا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  72,930
  68,552 فرش ساوين - نيکا
0
فرش ساوين - آذر
   سفارش      
فرش ساوين  آذر
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  72,930
  68,552 فرش ساوين - آذر
فرش ساوين - قشقايي
   سفارش      
فرش ساوين  قشقايي
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش ساوين - قشقايي
0
فرش خوب - 16331
   سفارش      
فرش خوب  16331
 قاليچه (2.25 * 1.5)  صورتي
700 شانه - تراکم 1500
  405,000
  400,950 فرش خوب - 16331
فرش آيريک - 1620
   سفارش      
فرش آيريک  1620
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 2000 - 8 رنگ
 
  فرش آيريک - 1620
 صفحه : 1 از 79