جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه

بر اساس تراکمبر اساس رنگ

فرش مدرن فانتزی
   صفحه : 1 از 79
0
فرش ساوين - آذر
   سفارش      
فرش ساوين  آذر
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  349,000
  290,000 فرش ساوين - آذر
0
فرش ساوين - آرتا
   سفارش      
فرش ساوين  آرتا
 12 متري (4 * 3)  طلايي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  699,000
  580,000 فرش ساوين - آرتا
فرش عظيم زاده - 9821
   سفارش      
فرش عظيم زاده  9821
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
440 شانه - تراکم 900 - 8 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - 9821
فرش تهران - 3005
   سفارش      
فرش تهران  3005
 6 متري (3 * 2)  نقره اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - 3005
0
فرش ساوين - آويش
   سفارش      
فرش ساوين  آويش
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کاکائويي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  87,000
  72,000 فرش ساوين - آويش
0
فرش ساوين - سرور
   سفارش      
فرش ساوين  سرور
 2 متري (2 * 1)  طلايي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  116,000
  96,000 فرش ساوين - سرور
0
فرش ساوين - گلاره
   سفارش      
فرش ساوين  گلاره
 12 متري (4 * 3)  کاکائويي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  699,000
  580,000 فرش ساوين - گلاره
فرش آيريک - 355
   سفارش      
فرش آيريک  355
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش آيريک - 355
فرش تهران - ستاره
   سفارش      
فرش تهران  ستاره
 3 متري (3 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - ستاره
فرش خوب - سبد
   سفارش      
فرش خوب  سبد
 قاليچه (1.5 * 2.25) 
700 شانه - تراکم 1500
 
  فرش خوب - سبد
0
فرش ساوين - آرتين
   سفارش      
فرش ساوين  آرتين
 4 متري (4 * 1)  کرم
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  233,000
  193,000 فرش ساوين - آرتين
0
فرش ساوين - بهرنگ
   سفارش      
فرش ساوين  بهرنگ
 9 متري (3.5 * 2.5)  قرمز
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  510,000
  423,000 فرش ساوين - بهرنگ
فرش مرينوس فرش ترک - اژدهاي سه بعدي ترک
   سفارش      
فرش مرينوس فرش ترک  اژدهاي سه بعدي ترک
 1.4 * 2.3  قرمز
 - 
 
  فرش مرينوس فرش ترک - اژدهاي سه بعدي ترک
0
فرش ساوين - مهربان
   سفارش      
فرش ساوين  مهربان
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  174,000
  145,000 فرش ساوين - مهربان
0
فرش ساوين - گره چين
   سفارش      
فرش ساوين  گره چين
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  510,000
  423,000 فرش ساوين - گره چين
0
فرش ساوين - ارکيده
   سفارش      
فرش ساوين  ارکيده
 12 متري (4 * 3)  لاکي
320 شانه - تراکم 960 - 8 رنگ
  699,000
  580,000 فرش ساوين - ارکيده
فرش آنا - 752
   سفارش      
فرش آنا  752
 قاليچه (2.2 * 1.5)  قرمز
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
 
  فرش آنا - 752
0
فرش ساوين - مهربان
   سفارش      
فرش ساوين  مهربان
 3 متري (3 * 1)  لاکي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  174,000
  145,000 فرش ساوين - مهربان
فرش آيريک - 355
   سفارش      
فرش آيريک  355
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش آيريک - 355
0
فرش ساوين - قشقايي
   سفارش      
فرش ساوين  قشقايي
 6 متري (3 * 2)  آبي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  349,000
  290,000 فرش ساوين - قشقايي
 صفحه : 1 از 79