جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه


بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 58
فرش ماهور - خشتي
   سفارش      
فرش ماهور  خشتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - خشتي
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
فرش زاگرس - گل سرخ
   سفارش      
فرش زاگرس  گل سرخ
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زاگرس - گل سرخ
فرش کلاسيک سريران - ماهي اصيل
   سفارش      
فرش کلاسيک سريران  ماهي اصيل
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش کلاسيک سريران - ماهي اصيل
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 40000
فرش زاگرس - آرزو سالاري
   سفارش      
فرش زاگرس  آرزو سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - آرزو سالاري
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - شاهکار
   سفارش      
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد  شاهکار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - شاهکار
فرش افق - 23
   سفارش      
فرش افق  23
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش افق - 23
فرش نگين ابريشم مشهد  - ابتين
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   ابتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - ابتين
0
فرش بهشتي تبريز - ساينا
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساينا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  293,000
  264,000 فرش بهشتي تبريز - ساينا
فرش اسطوره - لاله
   سفارش      
فرش اسطوره  لاله
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اسطوره - لاله
فرش ابوريحان - 2001
   سفارش      
فرش ابوريحان  2001
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ابوريحان - 2001
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش زاگرس - 10004
   سفارش      
فرش زاگرس  10004
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10004
فرش اسطوره - افشان
   سفارش      
فرش اسطوره  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - افشان
فرش رويان - اليا
   سفارش      
فرش رويان  اليا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - اليا
فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
0
فرش بهشتي تبريز - آرامش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  آرامش
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  239,250
  220,114 فرش بهشتي تبريز - آرامش
فرش بهرنگ - جشنواره
   سفارش      
فرش بهرنگ  جشنواره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جشنواره
فرش ابريشم طلايي - النا
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  النا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - النا
 صفحه : 1 از 58