جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه


بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 58
فرش زاگرس - 10008
   سفارش      
فرش زاگرس  10008
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10008
فرش ديبا - 1056 عمارت کرم
   سفارش      
فرش ديبا  1056 عمارت کرم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ديبا - 1056 عمارت کرم
فرش نگين ابريشم مشهد  - زرافشان نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   زرافشان نگين کرم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - زرافشان نگين کرم
0
فرش بهشتي تبريز - نگارستان
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  نگارستان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  277,000
  249,000 فرش بهشتي تبريز - نگارستان
فرش ابريشم طلايي - 4003
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  4003
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - 4003
فرش يلداي کوير - افشان کرمان
   سفارش      
فرش يلداي کوير  افشان کرمان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - افشان کرمان
فرش قيطران - اريکا
   سفارش      
فرش قيطران  اريکا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش قيطران - اريکا
فرش رويان - پارادايس
   سفارش      
فرش رويان  پارادايس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - پارادايس
0
فرش بهشتي تبريز - اترين
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  اترين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  277,000
  249,000 فرش بهشتي تبريز - اترين
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
فرش قيطران - کهکشان
   سفارش      
فرش قيطران  کهکشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش قيطران - کهکشان
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ري - 2002
فرش يلداي کوير - 8012
   سفارش      
فرش يلداي کوير  8012
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - 8012
فرش سورنا - ماهي اصيل تبريز
   سفارش      
فرش سورنا  ماهي اصيل تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش سورنا - ماهي اصيل تبريز
فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان
صنايع فرش خالقي - ميترا
   سفارش      
صنايع فرش خالقي  ميترا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  صنايع فرش خالقي - ميترا
فرش رويان - ماهي
   سفارش      
فرش رويان  ماهي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - ماهي
فرش رويان - صبا
   سفارش      
فرش رويان  صبا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - صبا
فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
0
فرش بهشتي تبريز - ساينا
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساينا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  293,000
  264,000 فرش بهشتي تبريز - ساينا
 صفحه : 1 از 58