جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه


بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 58
فرش اسطوره - سالاري
   سفارش      
فرش اسطوره  سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - سالاري
فرش رويان - اليا
   سفارش      
فرش رويان  اليا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - اليا
فرش نگين ابريشم مشهد  - مهر
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   مهر
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - مهر
نگين و زمرد مشهد - 521
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  521
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 521
بافته هاي مهستان کاشان - گل افشان
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  گل افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - گل افشان
فرش مهتاب پارسيان  - اساطير
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   اساطير
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش مهتاب پارسيان  - اساطير
فرش عظيم زاده - ارزو
   سفارش      
فرش عظيم زاده  ارزو
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - ارزو
فرش اسطوره - ماهي تبريز
   سفارش      
فرش اسطوره  ماهي تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - ماهي تبريز
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 10017
فرش عظيم زاده - ريزماهي
   سفارش      
فرش عظيم زاده  ريزماهي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - ريزماهي
فرش بهشتي تبريز - جشنواره
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  جشنواره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - جشنواره
فرش سورنا - معجزه
   سفارش      
فرش سورنا  معجزه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش سورنا - معجزه
فرش ابريشم طلايي - 3002
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3002
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - 3002
فرش نگين ابريشم مشهد  - درباري نگين کرم سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   درباري نگين کرم سرمه اي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - درباري نگين کرم سرمه اي
فرش رويان - ماهي
   سفارش      
فرش رويان  ماهي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - ماهي
فرش مشهد اردهال - 15
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  15
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش مشهد اردهال - 15
فرش ديبا - ماهي ديبا موشي
   سفارش      
فرش ديبا  ماهي ديبا موشي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  موشي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - ماهي ديبا موشي
فرش بهشتي تبريز - شايسته
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  شايسته
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي کاربني
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - شايسته
فرش ابريشم طلايي - 3010
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3010
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3600 - 12 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - 3010
فرش ديپلمات - 2200
   سفارش      
فرش ديپلمات  2200
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2200
 صفحه : 1 از 58