جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه


بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 58
0
فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  210,000
  207,900 فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
0
فرش ديپلمات - جام
   سفارش      
فرش ديپلمات  جام
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  307,500
  276,750 فرش ديپلمات - جام
فرش کلاسيک سريران - کرامت
   سفارش      
فرش کلاسيک سريران  کرامت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش کلاسيک سريران - کرامت
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جوشقان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  199,000
  189,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - شاهکار
   سفارش      
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد  شاهکار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - شاهکار
0
فرش اکسير - 1204
   سفارش      
فرش اکسير  1204
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  بنفش
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  337,000
  317,000 فرش اکسير - 1204
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - شهرزاد نگين
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   شهرزاد نگين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  172,500
  155,250 فرش نگين ابريشم مشهد  - شهرزاد نگين
فرش بهرنگ - آريا
   سفارش      
فرش بهرنگ  آريا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - آريا
0
فرش يلداي کوير - قنديل
   سفارش      
فرش يلداي کوير  قنديل
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  360,000
  356,400 فرش يلداي کوير - قنديل
0
فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  چکاوک
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  300,000
  297,000 فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
0
فرش مشهد - 710001
   سفارش      
فرش مشهد  710001
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  217,500
  215,325 فرش مشهد - 710001
0
فرش ثمين کاشان - شانديز
   سفارش      
فرش ثمين کاشان  شانديز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3100 - 10 رنگ
  262,500
  259,875 فرش ثمين کاشان - شانديز
0
بافته هاي مهستان کاشان - پرستو
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  پرستو
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  256,000
  217,000 بافته هاي مهستان کاشان - پرستو
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - ماهان نگين سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   ماهان نگين سرمه اي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  247,500
  222,750 فرش نگين ابريشم مشهد  - ماهان نگين سرمه اي
0
بافته هاي مهستان کاشان - پرستو
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  پرستو
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  256,000
  217,000 بافته هاي مهستان کاشان - پرستو
0
فرش وزراء - ارکيده
   سفارش      
فرش وزراء  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  165,000
  163,350 فرش وزراء - ارکيده
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  177,750
  175,973 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
فرش کاخ - ترمه اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  ترمه اصفهان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - ترمه اصفهان
0
فرش ديپلمات - گل افشان
   سفارش      
فرش ديپلمات  گل افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  307,500
  276,750 فرش ديپلمات - گل افشان
0
فرش ماندانا - ضيافت
   سفارش      
فرش ماندانا  ضيافت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  246,000
  233,000 فرش ماندانا - ضيافت
 صفحه : 1 از 58