جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش عرش - آرش
   سفارش      
فرش عرش  آرش
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  255,000
  252,450 فرش عرش - آرش
0
فرش ابريشم طلايي - سيما
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  سيما
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 فرش ابريشم طلايي - سيما
0
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  225,000
  211,000 فرش تاپ - ثريا
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  206,250
  204,188 فرش برليان - 3015
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيلوفر
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
0
فرش برليان - افشان
   سفارش      
فرش برليان  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  195,000
  159,000 فرش برليان - افشان
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
0
فرش برليان - ابتين
   سفارش      
فرش برليان  ابتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش برليان - ابتين
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش ديبا - ماندگار
   سفارش      
فرش ديبا  ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  226,500
  203,850 فرش ديبا - ماندگار
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  180,000
  158,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش برليان - افرين
   سفارش      
فرش برليان  افرين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  222,000
  170,000 فرش برليان - افرين
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
0
فرش برليان - افشان يادگار
   سفارش      
فرش برليان  افشان يادگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش برليان - افشان يادگار
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  180,000
  158,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش برليان - شمس
   سفارش      
فرش برليان  شمس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  195,000
  159,000 فرش برليان - شمس
0
فرش برليان - نازگل
   سفارش      
فرش برليان  نازگل
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  222,000
  170,000 فرش برليان - نازگل
0
فرش کرامتيان - سلطاني
   سفارش      
فرش کرامتيان  سلطاني
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - سلطاني
0
فرش برليان - 2020
   سفارش      
فرش برليان  2020
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  206,250
  204,188 فرش برليان - 2020
0
فرش برليان - نازگل
   سفارش      
فرش برليان  نازگل
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  222,000
  170,000 فرش برليان - نازگل
 صفحه : 1 از 6