جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
فرش فرهي - درخت زندگي
   سفارش      
فرش فرهي  درخت زندگي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - درخت زندگي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ماندگار
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ماندگار
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  180,000
  158,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 فرش ابريشم طلايي - مسرور
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  206,250
  204,188 فرش برليان - 3014
فرش فرهي - فروزان
   سفارش      
فرش فرهي  فروزان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - فروزان
0
فرش کرامتيان - رز
   سفارش      
فرش کرامتيان  رز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - رز
0
فرش برليان - ارکيده
   سفارش      
فرش برليان  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش برليان - ارکيده
0
فرش کرامتيان - افشان همدان
   سفارش      
فرش کرامتيان  افشان همدان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - افشان همدان
0
فرش کرامتيان - طرح خشتي زيبار
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح خشتي زيبار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - طرح خشتي زيبار
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ماندگار
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ماندگار
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح گبه تک ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
0
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  225,000
  211,000 فرش تاپ - ثريا
0
فرش برليان - افشان
   سفارش      
فرش برليان  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  195,000
  159,000 فرش برليان - افشان
 صفحه : 1 از 6