جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 6
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - اترين
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
فرش برليان - سلطنتي
   سفارش      
فرش برليان  سلطنتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - سلطنتي
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - توران
فرش برليان - شمس
   سفارش      
فرش برليان  شمس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش برليان - شمس
فرش کرامتيان - طرح خشتي
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح خشتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - طرح خشتي
فرش کرامتيان - شکارگاه
   سفارش      
فرش کرامتيان  شکارگاه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - شکارگاه
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - ثريا
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - النا
فرش برليان - افشان
   سفارش      
فرش برليان  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش برليان - افشان
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
فرش ديبا - خورشيد ديبا کرم
   سفارش      
فرش ديبا  خورشيد ديبا کرم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - خورشيد ديبا کرم
فرش برليان - ارکيده
   سفارش      
فرش برليان  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - ارکيده
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
فرش برليان - مرواريد
   سفارش      
فرش برليان  مرواريد
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
 
  فرش برليان - مرواريد
فرش برليان - 2020
   سفارش      
فرش برليان  2020
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 2020
فرش فرهي - اطلس
   سفارش      
فرش فرهي  اطلس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - اطلس
فرش برليان - ابتين
   سفارش      
فرش برليان  ابتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - ابتين
فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ميراث
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
 صفحه : 1 از 6