جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش ديبا - مسرور
   سفارش      
فرش ديبا  مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  226,500
  203,850 فرش ديبا - مسرور
0
فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح گبه تک ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش برليان - شمس
   سفارش      
فرش برليان  شمس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  195,000
  159,000 فرش برليان - شمس
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  206,250
  204,188 فرش برليان - 3015
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش برليان - سلطنتي
   سفارش      
فرش برليان  سلطنتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش برليان - سلطنتي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش برليان - ترنم
   سفارش      
فرش برليان  ترنم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  195,000
  159,000 فرش برليان - ترنم
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  206,250
  204,188 فرش برليان - 3025
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  206,250
  204,188 فرش برليان - 3025
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
0
فرش کرامتيان - مارال
   سفارش      
فرش کرامتيان  مارال
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  طلايي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - مارال
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ميراث
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
0
فرش کرامتيان - هريس
   سفارش      
فرش کرامتيان  هريس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  لاکي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - هريس
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گل دشت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
0
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  202,000
  196,000 فرش کرامتيان - طرح انتيک
 صفحه : 1 از 6