جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ
فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک قالیچه (1.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 61
0
فرش ديبا - اريکا عمارت سرمه اي
   سفارش      
فرش ديبا  اريکا عمارت سرمه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  465,750
  419,180 فرش ديبا - اريکا عمارت سرمه اي
0
فرش ماهور - افشان
   سفارش      
فرش ماهور  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  398,250
  394,268 فرش ماهور - افشان
0
فرش ديپلمات - 2070
   سفارش      
فرش ديپلمات  2070
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  691,875
  622,695 فرش ديپلمات - 2070
0
فرش ديبا - ماهي ديبا کرم
   سفارش      
فرش ديبا  ماهي ديبا کرم
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  999,000
  899,100 فرش ديبا - ماهي ديبا کرم
0
قالي سليمان - شاهکار الا
   سفارش      
قالي سليمان  شاهکار الا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  735,000
  625,000 قالي سليمان - شاهکار الا
0
فرش ابريشم کاشان  - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   کهن
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  330,750
  327,443 فرش ابريشم کاشان  - کهن
0
فرش بهشتي تبريز - اترين
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  اترين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  693,000
  624,000 فرش بهشتي تبريز - اترين
0
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  489,375
  484,482 نگين و زمرد مشهد - 40000
0
فرش بهشتي تبريز - کل نقش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  کل نقش
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  484,000
  455,000 فرش بهشتي تبريز - کل نقش
0
فرش رويان - ماهي
   سفارش      
فرش رويان  ماهي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  354,375
  350,832 فرش رويان - ماهي
0
قالي سليمان - تافته
   سفارش      
قالي سليمان  تافته
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  833,000
  708,000 قالي سليمان - تافته
0
فرش زاگرس - افسانه
   سفارش      
فرش زاگرس  افسانه
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  388,125
  360,958 فرش زاگرس - افسانه
0
فرش مهتاب پارسيان  - خشتي
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   خشتي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  297,000
  294,030 فرش مهتاب پارسيان  - خشتي
0
فرش آسايش - 3018
   سفارش      
فرش آسايش  3018
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  560,250
  554,648 فرش آسايش - 3018
0
فرش رويان - اترين
   سفارش      
فرش رويان  اترين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  523,125
  517,894 فرش رويان - اترين
0
فرش ديپلمات - ورساي
   سفارش      
فرش ديپلمات  ورساي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  540,000
  486,000 فرش ديپلمات - ورساي
0
فرش ديپلمات - گل نقش
   سفارش      
فرش ديپلمات  گل نقش
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  540,000
  486,000 فرش ديپلمات - گل نقش
0
فرش زربافت پارس - باغ ارم
   سفارش      
فرش زربافت پارس  باغ ارم
 قاليچه (1.5 * 2.25)  مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  421,000
  379,000 فرش زربافت پارس - باغ ارم
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  498,000
  473,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش عظيم زاده - ارزو
   سفارش      
فرش عظيم زاده  ارزو
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - ارزو
 صفحه : 1 از 61