جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک اکریلیک قالیچه (1.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 58
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - يادگار نگين کرم سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   يادگار نگين کرم سرمه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  675,000
  580,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - يادگار نگين کرم سرمه اي
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان نگين سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   افشان نگين سرمه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  388,125
  349,315 فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان نگين سرمه اي
0
فرش اسطوره - زرين
   سفارش      
فرش اسطوره  زرين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  590,000
  525,000 فرش اسطوره - زرين
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  590,625
  584,719 فرش سورنا - مينا
0
فرش بهشتي تبريز - عروس
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  عروس
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  631,000
  587,000 فرش بهشتي تبريز - عروس
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  354,375
  350,832 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
فرش عظيم زاده - رضوان
   سفارش      
فرش عظيم زاده  رضوان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  نقره اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - رضوان
0
فرش قيطران - فاخر
   سفارش      
فرش قيطران  فاخر
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  671,000
  651,000 فرش قيطران - فاخر
0
فرش زاگرس - آرزو سالاري
   سفارش      
فرش زاگرس  آرزو سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  626,062
  582,242 فرش زاگرس - آرزو سالاري
0
فرش ماندانا - مرغي
   سفارش      
فرش ماندانا  مرغي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  615,000
  584,000 فرش ماندانا - مرغي
0
بافته هاي مهستان کاشان - يادگار
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  يادگار
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  410,000
  349,000 بافته هاي مهستان کاشان - يادگار
0
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  405,000
  400,950 فرش پرشين تهران - النا
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش قيطران - ابتين
   سفارش      
فرش قيطران  ابتين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  671,000
  651,000 فرش قيطران - ابتين
0
فرش وزراء - صبا
   سفارش      
فرش وزراء  صبا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  371,250
  367,538 فرش وزراء - صبا
0
فرش يلداي کوير - افشان کردان
   سفارش      
فرش يلداي کوير  افشان کردان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  فيروزه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  810,000
  801,900 فرش يلداي کوير - افشان کردان
0
فرش هديه - 9002
   سفارش      
فرش هديه  9002
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  448,875
  444,387 فرش هديه - 9002
0
فرش زربافت پارس - سلطنتي
   سفارش      
فرش زربافت پارس  سلطنتي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  421,000
  379,000 فرش زربافت پارس - سلطنتي
0
پايار - آدرينا
   سفارش      
پايار  آدرينا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  672,000
  571,000 پايار - آدرينا
0
فرش قيطران - سيمرغ
   سفارش      
فرش قيطران  سيمرغ
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  703,000
  682,000 فرش قيطران - سيمرغ
 صفحه : 1 از 58