جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 67
0
فرش تبريز - 10013
   سفارش      
فرش تبريز  10013
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  750,000
  750,000 فرش تبريز - 10013
0
فرش يلداي کوير - 8024
   سفارش      
فرش يلداي کوير  8024
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,080,000
  1,026,000 فرش يلداي کوير - 8024
0
فرش خوب - توران
   سفارش      
فرش خوب  توران
 6 متري (3 * 2)  کربني
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  792,000
  744,000 فرش خوب - توران
0
نگين و زمرد مشهد - 70000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  70000
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  813,000
  804,870 نگين و زمرد مشهد - 70000
0
فرش بهشتي تبريز - ساغي
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساغي
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,110,000
  999,000 فرش بهشتي تبريز - ساغي
0
فرش کلاسيک سريران - اصفهان
   سفارش      
فرش کلاسيک سريران  اصفهان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  924,000
  887,040 فرش کلاسيک سريران - اصفهان
0
فرش مشهد اردهال - 2
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  2
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,374,000
  1,292,000 فرش مشهد اردهال - 2
0
فرش رويان - ارکيده
   سفارش      
فرش رويان  ارکيده
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  690,000
  683,100 فرش رويان - ارکيده
0
فرش بهشتي تبريز - سه ترنج
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  سه ترنج
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 1550 - 8 رنگ
  570,000
  564,300 فرش بهشتي تبريز - سه ترنج
0
بافته هاي مهستان کاشان - هزار نقش
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  هزار نقش
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,024,000
  871,000 بافته هاي مهستان کاشان - هزار نقش
0
پايار - پرنيان
   سفارش      
پايار  پرنيان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  960,000
  883,000 پايار - پرنيان
0
فرش سورنا - رمان
   سفارش      
فرش سورنا  رمان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش سورنا - رمان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - بهار
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  بهار
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,200,000
  1,188,000 فرش نگين اطمينان مشهد - بهار
0
فرش وزراء - صبا
   سفارش      
فرش وزراء  صبا
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  660,000
  653,400 فرش وزراء - صبا
0
قالي سليمان - نيکان
   سفارش      
قالي سليمان  نيکان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,482,000
  1,259,000 قالي سليمان - نيکان
0
فرش تهران - ترمه
   سفارش      
فرش تهران  ترمه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,038,000
  1,027,620 فرش تهران - ترمه
0
فرش رويان - کهکشان
   سفارش      
فرش رويان  کهکشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  930,000
  920,700 فرش رويان - کهکشان
0
فرش رويان - ابتين
   سفارش      
فرش رويان  ابتين
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  690,000
  683,100 فرش رويان - ابتين
0
فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  چکاوک
 6 متري (3 * 2)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,200,000
  1,188,000 فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
0
فرش ثمين کاشان - پريا
   سفارش      
فرش ثمين کاشان  پريا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3100 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش ثمين کاشان - پريا
 صفحه : 1 از 67