جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 64
0
فرش بهشتي تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ماهي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,174,000
  1,057,000 فرش بهشتي تبريز - ماهي
فرش قيطران - ريز ماهي
   سفارش      
فرش قيطران  ريز ماهي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش قيطران - ريز ماهي
فرش بهرنگ - تنديس
   سفارش      
فرش بهرنگ  تنديس
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - تنديس
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
 
  ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
فرش اسطوره - لاله
   سفارش      
فرش اسطوره  لاله
 6 متري (3 * 2)  آبي کاربني
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اسطوره - لاله
فرش نگين ابريشم مشهد  - شاه پري نگين سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   شاه پري نگين سرمه اي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - شاه پري نگين سرمه اي
بافته هاي مهستان کاشان - ساناز
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  ساناز
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - ساناز
فرش نگين ابريشم مشهد  - مجلسي نگين آبي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   مجلسي نگين آبي
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - مجلسي نگين آبي
فرش اسطوره - آرين
   سفارش      
فرش اسطوره  آرين
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - آرين
فرش آسايش - 5004
   سفارش      
فرش آسايش  5004
 6 متري (3 * 2)  موشي طوسي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش آسايش - 5004
فرش خوب - نوين فر تبريز
   سفارش      
فرش خوب  نوين فر تبريز
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
 
  فرش خوب - نوين فر تبريز
فرش رويان - هديش
   سفارش      
فرش رويان  هديش
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - هديش
فرش افق - 26
   سفارش      
فرش افق  26
 6 متري (3 * 2)  مشکي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش افق - 26
فرش نگين ابريشم مشهد  - مجلسي نگين سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   مجلسي نگين سرمه اي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - مجلسي نگين سرمه اي
فرش اسطوره - خشتي
   سفارش      
فرش اسطوره  خشتي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اسطوره - خشتي
فرش هديه - گل فرنگ
   سفارش      
فرش هديه  گل فرنگ
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - گل فرنگ
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - سالاري
فرش تهران - ترمه
   سفارش      
فرش تهران  ترمه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تهران - ترمه
فرش رويان - پرستو
   سفارش      
فرش رويان  پرستو
 6 متري (3 * 2)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش رويان - پرستو
فرش وزراء - رويال
   سفارش      
فرش وزراء  رويال
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - رويال
 صفحه : 1 از 64