جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 64
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
فرش پرشين تهران - ليلي
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ليلي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - ليلي
فرش ديپلمات - 2040
   سفارش      
فرش ديپلمات  2040
 6 متري (3 * 2)  آبي کاربني
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2040
فرش رويان - پارادايس
   سفارش      
فرش رويان  پارادايس
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - پارادايس
فرش عرشيا - مارال
   سفارش      
فرش عرشيا  مارال
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرشيا - مارال
فرش نگين ابريشم مشهد  - پرهام نگين گردويي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   پرهام نگين گردويي
 6 متري (3 * 2)  گردويي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - پرهام نگين گردويي
فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   افشان نگين کرم
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان نگين کرم
فرش وزراء - صبا
   سفارش      
فرش وزراء  صبا
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - صبا
پايار - اهورا
   سفارش      
پايار  اهورا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - اهورا
فرش نگين ابريشم مشهد  - گندم نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   گندم نگين کرم
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - گندم نگين کرم
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - شيرفر
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 2520
فرش عرشيا - افشان
   سفارش      
فرش عرشيا  افشان
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرشيا - افشان
فرش ديپلمات - برليان
   سفارش      
فرش ديپلمات  برليان
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - برليان
فرش عظيم زاده - ارزو
   سفارش      
فرش عظيم زاده  ارزو
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - ارزو
فرش بهشتي تبريز - ساينا
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساينا
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - ساينا
فرش زاگرس - کاشان
   سفارش      
فرش زاگرس  کاشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - کاشان
فرش زاگرس - گنبد
   سفارش      
فرش زاگرس  گنبد
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - گنبد
فرش مشهد اردهال - 11
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  11
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش مشهد اردهال - 11
فرش ابريشم کاشان  - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   مسرور
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم کاشان  - مسرور
 صفحه : 1 از 64