جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 67
0
فرش خوب - خورشيد
   سفارش      
فرش خوب  خورشيد
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
  949,000
  892,000 فرش خوب - خورشيد
قالي سليمان - پسند
   سفارش      
قالي سليمان  پسند
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  قالي سليمان - پسند
0
فرش هديه - گل فرنگ
   سفارش      
فرش هديه  گل فرنگ
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,398,000
  1,384,020 فرش هديه - گل فرنگ
0
صنايع فرش خالقي - ميترا
   سفارش      
صنايع فرش خالقي  ميترا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,029,000
  906,000 صنايع فرش خالقي - ميترا
0
فرش ديبا - عروس عمارت سرمه اي
   سفارش      
فرش ديبا  عروس عمارت سرمه اي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  828,000
  745,200 فرش ديبا - عروس عمارت سرمه اي
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - نائين اصفهان
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   نائين اصفهان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  690,000
  621,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - نائين اصفهان
0
بافته هاي مهستان کاشان - ارکيده
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  ارکيده
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  729,000
  620,000 بافته هاي مهستان کاشان - ارکيده
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,200,000
  1,188,000 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش تهران - ترمه
   سفارش      
فرش تهران  ترمه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,038,000
  1,027,620 فرش تهران - ترمه
0
فرش ديپلمات - 2140
   سفارش      
فرش ديپلمات  2140
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  900,000
  810,000 فرش ديپلمات - 2140
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  پارادايس
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  758,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - پارادايس
فرش بهرنگ - ماهي
   سفارش      
فرش بهرنگ  ماهي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - ماهي
0
فرش کاخ - خشتي شکارگاه
   سفارش      
فرش کاخ  خشتي شکارگاه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,074,000
  967,000 فرش کاخ - خشتي شکارگاه
0
فرش اصيل تبريز - افشان نائين
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان نائين
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2600 - 8 رنگ
  665,400
  612,168 فرش اصيل تبريز - افشان نائين
0
فرش اسطوره - ماهان
   سفارش      
فرش اسطوره  ماهان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  975,000
  897,000 فرش اسطوره - ماهان
0
فرش زاگرس - مارال
   سفارش      
فرش زاگرس  مارال
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,113,000
  1,035,090 فرش زاگرس - مارال
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
0
فرش ديپلمات - ماهي نقش جهان
   سفارش      
فرش ديپلمات  ماهي نقش جهان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  960,000
  864,000 فرش ديپلمات - ماهي نقش جهان
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - موج
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   موج
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,380,000
  1,366,200 فرش نگين ابريشم مشهد  - موج
0
فرش وزراء - ياس
   سفارش      
فرش وزراء  ياس
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  660,000
  653,400 فرش وزراء - ياس
 صفحه : 1 از 67