جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک ابریشم 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 6
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
0
فرش برليان - نازگل
   سفارش      
فرش برليان  نازگل
 6 متري (3 * 2)  آبي
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  888,000
  683,000 فرش برليان - نازگل
0
فرش کرامتيان - رويال
   سفارش      
فرش کرامتيان  رويال
 6 متري (3 * 2)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  810,000
  785,000 فرش کرامتيان - رويال
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - سام
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  780,000
  772,200 فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
0
فرش کرامتيان - طرح تبريز
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح تبريز
 6 متري (3 * 2)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  810,000
  785,000 فرش کرامتيان - طرح تبريز
0
فرش ديبا - سوگند ديبا قهوه اي
   سفارش      
فرش ديبا  سوگند ديبا قهوه اي
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  906,000
  815,400 فرش ديبا - سوگند ديبا قهوه اي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش ابريشم طلايي - سيما
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  سيما
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  780,000
  772,200 فرش ابريشم طلايي - سيما
0
فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح گبه تک ستاره
 6 متري (3 * 2)  لاکي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  810,000
  785,000 فرش کرامتيان - طرح گبه تک ستاره
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ميراث
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
0
فرش برليان - مرواريد
   سفارش      
فرش برليان  مرواريد
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  888,000
  683,000 فرش برليان - مرواريد
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  810,000
  785,000 فرش کرامتيان - طرح انتيک
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  720,000
  633,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  810,000
  785,000 فرش کرامتيان - طرح انتيک
0
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش برليان - النا
1
فرش برليان - شاهانه
   سفارش      
فرش برليان  شاهانه
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  780,000
  639,000 فرش برليان - شاهانه
 صفحه : 1 از 6