جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 9 متری (3.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 66
فرش ابريشم طلايي - 4464
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  4464
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - 4464
فرش بهرنگ - مهرتاش
   سفارش      
فرش بهرنگ  مهرتاش
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - مهرتاش
فرش ديپلمات - ارشه
   سفارش      
فرش ديپلمات  ارشه
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي کاربني
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - ارشه
فرش ديبا - سيمرغ عمارت ياسي
   سفارش      
فرش ديبا  سيمرغ عمارت ياسي
 9 متري (3.5 * 2.5)  ياسي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - سيمرغ عمارت ياسي
فرش ماهور - کتيبه
   سفارش      
فرش ماهور  کتيبه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - کتيبه
فرش نگين ابريشم مشهد  - گلستان
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   گلستان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - گلستان
0
فرش بهشتي تبريز - گلستان
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  گلستان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,618,000
  1,456,000 فرش بهشتي تبريز - گلستان
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - عريضه
فرش ديبا - 1056 عمارت فيلي
   سفارش      
فرش ديبا  1056 عمارت فيلي
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيلي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ديبا - 1056 عمارت فيلي
فرش تنديس کاشان - بيکران
   سفارش      
فرش تنديس کاشان  بيکران
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش تنديس کاشان - بيکران
فرش ابريشم طلايي - شيراز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  شيراز
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - شيراز
فرش سورنا - رمان
   سفارش      
فرش سورنا  رمان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش سورنا - رمان
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - پارادايس
   سفارش      
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - پارادايس
فرش ماهور - سورنا
   سفارش      
فرش ماهور  سورنا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - سورنا
0
فرش بهشتي تبريز - پارادايس
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,472,000
  1,369,000 فرش بهشتي تبريز - پارادايس
بافته هاي مهستان کاشان - کهکشان
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  کهکشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - کهکشان
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - عروس
   سفارش      
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد  عروس
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - عروس
فرش اصيل تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  ماهي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - ماهي
فرش البرز - يلدا(خشتي)
   سفارش      
فرش البرز  يلدا(خشتي)
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش البرز - يلدا(خشتي)
فرش ديپلمات - 2200
   سفارش      
فرش ديپلمات  2200
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2200
 صفحه : 1 از 66