جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک ابریشم 9 متری (3.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,181,000
  1,145,000 فرش کرامتيان - طرح انتيک
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,137,500
  1,126,125 فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,203,125
  1,191,094 فرش برليان - 3015
0
فرش ديبا - فاخر ديبا قهوه اي
   سفارش      
فرش ديبا  فاخر ديبا قهوه اي
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  1,618,750
  1,456,880 فرش ديبا - فاخر ديبا قهوه اي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
فرش تاپ - افشان
   سفارش      
فرش تاپ  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - افشان
0
فرش برليان - افشان نايين
   سفارش      
فرش برليان  افشان نايين
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,093,750
  1,082,813 فرش برليان - افشان نايين
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,137,500
  1,126,125 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
0
فرش کرامتيان - طرح خشتي
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,181,000
  1,145,000 فرش کرامتيان - طرح خشتي
0
فرش عرش - عرشيا
   سفارش      
فرش عرش  عرشيا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,487,500
  1,472,625 فرش عرش - عرشيا
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
فرش فرهي - درخت زندگي
   سفارش      
فرش فرهي  درخت زندگي
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - درخت زندگي
0
فرش عرش - آرش
   سفارش      
فرش عرش  آرش
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,487,500
  1,472,625 فرش عرش - آرش
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيلوفر
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,203,125
  1,191,094 فرش برليان - 3014
 صفحه : 1 از 6