جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 66
فرش يلداي کوير - پرستو
   سفارش      
فرش يلداي کوير  پرستو
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - پرستو
فرش نگين ابريشم مشهد  - درباري نگين کرم سرمه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   درباري نگين کرم سرمه اي
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - درباري نگين کرم سرمه اي
فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  نايين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
فرش هديه - گل فرنگ
   سفارش      
فرش هديه  گل فرنگ
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - گل فرنگ
فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - افشان
فرش بهشتي تبريز - جشنواره
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  جشنواره
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - جشنواره
فرش کاخ - خشتي شکارگاه
   سفارش      
فرش کاخ  خشتي شکارگاه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
 
  فرش کاخ - خشتي شکارگاه
فرش کاخ - سلطنتي
   سفارش      
فرش کاخ  سلطنتي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
 
  فرش کاخ - سلطنتي
فرش نگين ابريشم مشهد  - مينو نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   مينو نگين کرم
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - مينو نگين کرم
فرش افق - 24
   سفارش      
فرش افق  24
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش افق - 24
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش يلداي کوير - افشان
   سفارش      
فرش يلداي کوير  افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم-سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - افشان
بافته هاي مهستان کاشان - شاهکار
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  شاهکار
 12 متري (4 * 3)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - شاهکار
0
فرش ساوين - شاهکار
   سفارش      
فرش ساوين  شاهکار
 12 متري (4 * 3)  سبز
700 شانه - تراکم 3300 - 10 رنگ
  1,680,000
  1,394,000 فرش ساوين - شاهکار
فرش ديپلمات - 2200
   سفارش      
فرش ديپلمات  2200
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2200
فرش ديپلمات - گل نقش
   سفارش      
فرش ديپلمات  گل نقش
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - گل نقش
فرش خوب - کرمان
   سفارش      
فرش خوب  کرمان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش خوب - کرمان
فرش ماندانا - ارتين
   سفارش      
فرش ماندانا  ارتين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماندانا - ارتين
فرش هديه - مسيحا
   سفارش      
فرش هديه  مسيحا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - مسيحا
فرش بهشتي تبريز - موج مهر
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  موج مهر
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - موج مهر
 صفحه : 1 از 66