جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 66
فرش ديپلمات - 6020
   سفارش      
فرش ديپلمات  6020
 12 متري (4 * 3)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 6020
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - اصفهان
فرش نگين ابريشم مشهد  - خشتي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   خشتي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - خشتي
فرش يلداي کوير - ريزماهي سلطان
   سفارش      
فرش يلداي کوير  ريزماهي سلطان
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - ريزماهي سلطان
بافته هاي مهستان کاشان - سالاري
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  سالاري
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - سالاري
فرش کاخ - سلطنتي
   سفارش      
فرش کاخ  سلطنتي
 12 متري (4 * 3)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
 
  فرش کاخ - سلطنتي
0
فرش بهشتي تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ماهي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,349,000
  2,114,000 فرش بهشتي تبريز - ماهي
فرش تهران - سالاري
   سفارش      
فرش تهران  سالاري
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تهران - سالاري
فرش خوب - 8035
   سفارش      
فرش خوب  8035
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش خوب - 8035
فرش يلداي کوير - ياس بهشت
   سفارش      
فرش يلداي کوير  ياس بهشت
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - ياس بهشت
فرش يلداي کوير - گوشواره عرش
   سفارش      
فرش يلداي کوير  گوشواره عرش
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - گوشواره عرش
فرش تهران - ترمه
   سفارش      
فرش تهران  ترمه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تهران - ترمه
0
فرش بهشتي تبريز - شايسته
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  شايسته
 12 متري (4 * 3)  آبي کاربني
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,914,000
  1,760,880 فرش بهشتي تبريز - شايسته
فرش ديپلمات - 2140
   سفارش      
فرش ديپلمات  2140
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2140
0
فرش ساوين - صدرا
   سفارش      
فرش ساوين  صدرا
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 3300 - 10 رنگ
  1,680,000
  1,394,000 فرش ساوين - صدرا
پرديس مشهد - افشان آراميس
   سفارش      
پرديس مشهد  افشان آراميس
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - افشان آراميس
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
فرش خوب - 8060
   سفارش      
فرش خوب  8060
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش خوب - 8060
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 12 متري (4 * 3)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 40000
فرش عرشيا - تارا
   سفارش      
فرش عرشيا  تارا
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرشيا - تارا
 صفحه : 1 از 66