جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 66
فرش خوب - توران
   سفارش      
فرش خوب  توران
 12 متري (4 * 3)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش خوب - توران
فرش نگين ابريشم مشهد  - نيلا نگين قهوه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   نيلا نگين قهوه اي
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - نيلا نگين قهوه اي
فرش کلاسيک سريران - سيمرغ
   سفارش      
فرش کلاسيک سريران  سيمرغ
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش کلاسيک سريران - سيمرغ
0
فرش بهشتي تبريز - ساغي
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساغي
 12 متري (4 * 3)  کرم-سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش بهشتي تبريز - ساغي
فرش ماهور - آريانا
   سفارش      
فرش ماهور  آريانا
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - آريانا
نگين و زمرد مشهد - 300001
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  300001
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 300001
فرش زاگرس - پاسارگاد
   سفارش      
فرش زاگرس  پاسارگاد
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - پاسارگاد
فرش يلداي کوير - 8003
   سفارش      
فرش يلداي کوير  8003
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - 8003
فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   ماندگار
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
0
فرش بهشتي تبريز - 3001
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  3001
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش بهشتي تبريز - 3001
فرش وزراء - رويال
   سفارش      
فرش وزراء  رويال
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - رويال
فرش نگين ابريشم مشهد  - سالاري نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   سالاري نگين کرم
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - سالاري نگين کرم
فرش ماندانا - مرغي
   سفارش      
فرش ماندانا  مرغي
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماندانا - مرغي
فرش عرشيا - پارادايس
   سفارش      
فرش عرشيا  پارادايس
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرشيا - پارادايس
بافته هاي مهستان کاشان - شاهکار
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  شاهکار
 12 متري (4 * 3)  فيلي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - شاهکار
فرش نگين ابريشم مشهد  - النا
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   النا
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - النا
فرش ديبا - لوتوس ديبا ماشي
   سفارش      
فرش ديبا  لوتوس ديبا ماشي
 12 متري (4 * 3)  ماشي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - لوتوس ديبا ماشي
بافته هاي مهستان کاشان - گلوريا
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  گلوريا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - گلوريا
0
فرش بهشتي تبريز - کل نقش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  کل نقش
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,549,000
  1,456,000 فرش بهشتي تبريز - کل نقش
فرش ديپلمات - رويا
   سفارش      
فرش ديپلمات  رويا
 12 متري (4 * 3)  مشکي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - رويا
 صفحه : 1 از 66