جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم
بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 69
0
فرش ماهور - افشان
   سفارش      
فرش ماهور  افشان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,416,000
  1,401,840 فرش ماهور - افشان
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 12 متري (4 * 3)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  1,014,000
  1,003,860 نگين و زمرد مشهد - 18110
0
فرش ديپلمات - تنديس
   سفارش      
فرش ديپلمات  تنديس
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,460,000
  2,214,000 فرش ديپلمات - تنديس
0
فرش بهشتي تبريز - ساينا
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساينا
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,349,000
  2,114,000 فرش بهشتي تبريز - ساينا
0
فرش مشهد اردهال - 13
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  13
 12 متري (4 * 3)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,749,000
  2,584,000 فرش مشهد اردهال - 13
0
فرش ماهور - کتيبه
   سفارش      
فرش ماهور  کتيبه
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,196,000
  2,174,040 فرش ماهور - کتيبه
0
فرش بهشتي تبريز - رويا
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  رويا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش بهشتي تبريز - رويا
0
فرش قيطران - سيمرغ
   سفارش      
فرش قيطران  سيمرغ
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,250,000
  2,182,000 فرش قيطران - سيمرغ
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,350,000
  1,242,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
0
فرش رويان - رزت
   سفارش      
فرش رويان  رزت
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,860,000
  1,841,400 فرش رويان - رزت
0
فرش زربافت پارس - تيراژه
   سفارش      
فرش زربافت پارس  تيراژه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,350,000
  1,215,000 فرش زربافت پارس - تيراژه
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,400,000
  2,376,000 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش ديپلمات - 6050
   سفارش      
فرش ديپلمات  6050
 12 متري (4 * 3)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,460,000
  2,214,000 فرش ديپلمات - 6050
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - اترين
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   اترين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,500,000
  1,485,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - اترين
پرديس مشهد - ارکيده
   سفارش      
پرديس مشهد  ارکيده
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  پرديس مشهد - ارکيده
0
فرش کاخ - خاتم اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  خاتم اصفهان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  2,149,000
  1,934,000 فرش کاخ - خاتم اصفهان
0
فرش اطمينان - 1209
   سفارش      
فرش اطمينان  1209
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,449,000
  2,106,000 فرش اطمينان - 1209
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - شاهکار
   سفارش      
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد  شاهکار
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - شاهکار
0
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 12 متري (4 * 3)  آبي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,920,000
  1,766,000 پايار - گلستان
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - مرواريد
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  مرواريد
 12 متري (4 * 3)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,380,000
  1,352,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - مرواريد
 صفحه : 1 از 69