جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم
بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 69
0
فرش ديپلمات - ورساي
   سفارش      
فرش ديپلمات  ورساي
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,920,000
  1,728,000 فرش ديپلمات - ورساي
0
قالي سليمان - شاهکار الا
   سفارش      
قالي سليمان  شاهکار الا
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,539,000
  2,158,000 قالي سليمان - شاهکار الا
0
فرش ابريشم طلايي - 2010
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  2010
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,920,000
  1,900,800 فرش ابريشم طلايي - 2010
0
فرش خوب - شاه عباسي
   سفارش      
فرش خوب  شاه عباسي
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
  1,899,000
  1,785,000 فرش خوب - شاه عباسي
0
فرش اسطوره - ريزماهي
   سفارش      
فرش اسطوره  ريزماهي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,419,000
  1,277,000 فرش اسطوره - ريزماهي
0
فرش تهران - سالاري
   سفارش      
فرش تهران  سالاري
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,076,000
  2,055,240 فرش تهران - سالاري
0
فرش هديه - سالاري
   سفارش      
فرش هديه  سالاري
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,196,000
  2,174,040 فرش هديه - سالاري
0
فرش زربافت پارس - سلطنتي
   سفارش      
فرش زربافت پارس  سلطنتي
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,350,000
  1,215,000 فرش زربافت پارس - سلطنتي
0
فرش آسايش - 3018
   سفارش      
فرش آسايش  3018
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,992,000
  1,972,080 فرش آسايش - 3018
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,100,000
  2,079,000 فرش سورنا - مينا
0
فرش خوب - نوين فر تبريز
   سفارش      
فرش خوب  نوين فر تبريز
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
  1,899,000
  1,785,000 فرش خوب - نوين فر تبريز
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - اترين
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   اترين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,500,000
  1,485,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - اترين
0
فرش بهشتي تبريز - ساينا
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  ساينا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,349,000
  2,114,000 فرش بهشتي تبريز - ساينا
0
فرش ديبا - عروس عمارت سرمه اي
   سفارش      
فرش ديبا  عروس عمارت سرمه اي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,656,000
  1,490,400 فرش ديبا - عروس عمارت سرمه اي
0
بافته هاي مهستان کاشان - فاخر
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  فاخر
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,459,000
  1,240,000 بافته هاي مهستان کاشان - فاخر
0
فرش اسطوره - بهشت
   سفارش      
فرش اسطوره  بهشت
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,100,000
  1,869,000 فرش اسطوره - بهشت
0
فرش ديپلمات - 6090
   سفارش      
فرش ديپلمات  6090
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,460,000
  2,214,000 فرش ديپلمات - 6090
0
قالي سليمان - گلناز
   سفارش      
قالي سليمان  گلناز
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,539,000
  2,158,000 قالي سليمان - گلناز
0
فرش ماهور - ماهي اصيل
   سفارش      
فرش ماهور  ماهي اصيل
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,196,000
  2,174,040 فرش ماهور - ماهي اصيل
فرش بهرنگ - تنديس
   سفارش      
فرش بهرنگ  تنديس
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - تنديس
 صفحه : 1 از 69